Hopp til hovedinnhold

Helterollen i Gilgamesj

Har du spørsmål om fordypningsoppgaven (tidligere kalt særemne) i norsk? Send det til laering@solvberget.no - vi svarer på alt!

SPØRSMÅL: Tenkte å ha fordypningsemne om Gilgamesj, med problemstillingen: Hvorfor regner vi Gilgamesj som en helt? Er dette en mulighet? Ønsker gjerne tips fra dere.

SVAR: Hei, «Hvorfor regner vi Gilgamesj som en helt?» er en problemstilling som ser på en karakter i en konkret tekst. Dessuten er det et spørsmål med et godt spørreord, og ikke et ja-nei spørsmål. Dette er et veldig godt utgangspunkt!

Gilgamesj

Men, hvem er «vi» som ser Gilgamesj som en helt? Hvis du skal bruke denne problemstillingen, bør du også finne kilder som støtter ideen om Gilgamesj som helt. Når historien om Gilgamesj begynner, er han jo en konge som de fleste nok ikke tenker på som særlig helteaktig. Kanskje kan du se på om Gilgamesj er helt eller anti-helt, eller kanskje han utvikler seg til å bli mer helteaktig i løpet av teksten?

Anbefaler deg å ta en titt på boka Essensielt : litteraturens og filmens klassikere av Ane Farsethås og Øyvor Dalan Vik, der er det en fin og kort oppsummering av forandringene Gilgamesj gjennomgår. Les også Gilgamesh og Atrahasis : to babylonske helter, som også handler om denne klassikeren.

Når du jobber med denne problemstillingen er det viktig å huske at du skal bruke litteraturen for å svare på spørsmålet du stiller til teksten. Det vil si at du begrunner at vi ser Gilgamesj som helt gjennom å se på hvordan han skildres på i den litterære teksten. 

Ofte er det en fordel å jobbe med mer enn ett litterært verk. Dette bør du snakke med læreren din om, men hvis hun sier at du bør se på mer enn en litterær tekst, kan du utvide problemstillingen din å dreie seg om mer enn en helt. Kanskje du kan se på et annet epos med en heltefigur og se heltene i forhold til hverandre? Eller kanskje du kan sammenligne med en moderne tekst med en heltefigur.

Både for å finne en eventuell tekst å sammenligne med, og for å komme i gang med oppgaven din, kan det være lurt å spørre deg følgende spørsmål: Hvorfor er det akkurat Gilgamesj jeg lurer på hvorfor regnes som en helt? Det du bør komme til bunns i, er om du synes Gilgamesj er en typisk helt og det er derfor du vil skrive om dette, eller om du ikke synes han er det. Hvis du, for eksempel, tenker at han er en typisk helt, kan det være lurt å sammenligne med en mindre typisk helt.

Hvis du vil se på helter i fra ulike perioder, bør du ta en titt på denne videoen/artikkelen: https://www.xn--slvberget-l8a.no/Laering/Fordypningsoppgave/Periodestudium-Amalie-Skram-og-Linda-Bostroem-Knausgaard/(language)/nor-NO

For flere generelle tips til fordypningsoppgaven se på disse artiklene/videoene: https://www.xn--slvberget-l8a.no/Laering/Fordypningsoppgave/8-tips-til-deg-som-skal-skrive-fordypningsoppgave-i-norsk og https://www.xn--slvberget-l8a.no/Laering/Fordypningsoppgave/Tips-til-deg-som-skal-holde-muntlig-presentasjon.

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Sjekk også YouTube-spillelisten med alle våre filmer med tips og råd om fordypningsoppgaven.

Google+