Hopp til hovedinnhold

Fordypningsoppgave om filmen Alle utlendinger har lukka gardiner og boka Tante Ulrikkes vei

Har du spørsmål om fordypningsoppgaven (tidligere kalt særemne) i norsk? Send det til laering@solvberget.no - vi svarer på alt!

SPØRSMÅL: Hei. Vi har fordypningsoppgave i norsk. Jeg har valgt filmen Alle utlendinger har lukka gardiner og boken Tante Ulrikkes vei, men jeg vet ikke hvilken problemstilling jeg kan ha. Kan dere hjelpe meg med det? :-)

SVAR: Hei, og takk for spørsmål!

Alle utlendinger har lukka gardiner av Maria Navarro Skaranger

Å sammenligne bok og film er en populær variant av fordypningsoppgaven. Det er også en krevende øvelse, siden du må samle to typer analyse i en tekst: filmanalyse og skjønnlitterær analyse. De har hver sine virkemidler: En roman er tekst, en film består av lyd og bilde. Du kan lese mer om filmanalyse på NDLAs nettsider.

Begge titlene du nevner har sterke hovedkarakterer, Mariana/Marey i Alle utlendinger… og Mo/Jamal i Tante Ulrikkes vei. En mulig problemstilling kan dreie seg om disse: «Hva er drivkreftene i hovedpersonenes liv, og hvordan kommer det til uttrykk i filmen og boka?» I og med at alle tre blir påvirket fra mange kanter, kan det være interessant å gjøre et karakterstudium av dem.

Du kan også lage en problemstilling som handler om utenforskap, som også er et tema i filmen og boka - i mange former. «Hvordan skildres utenforskap i Alle utlendinger har lukka gardiner og boken Tante Ulrikkes vei» er problemstilling som vil gi deg mye å skrive om.

Jeg håper dette hjelper deg videre. Lykke til med fordypningsoppgaven!

Åsmund, Sølvberget

Google+