Hopp til hovedinnhold

Fordypningsoppgave om Tante Ulrikkes vei og novellen Skolegutt

Har du spørsmål om fordypningsoppgaven (tidligere kalt særemne) i norsk? Send det til laering@solvberget.no - vi svarer på alt! Alle svar legges ut på nettsidene våre i anonymisert form.

SPØRSMÅL: Hei. 

Jeg skal skrive fordypningsoppgave i norsk, og lurte på om dere kan hjelpe meg litt. Jeg har tenkt til å skrive om minoritetsbakgrunner i Norge, og har derfor valgt to tekster jeg tenkte at kunne være aktuelle.

Jeg har valgt Tante Ulrikkes vei av Zeshan Shakar og novellen "Skolegutt" av Laila Stien.

Det jeg lurte på, er om dere har noen forslag til eventuell problemstilling, og hvordan jeg får oppgaven til å fokusere på norskfaget, og ikke sosiologi.

Nyveien av Laila Stien

SVAR: Hei, og takk for spørsmålet!

Boka og novellen handler om minoriteter i Norge, skrevet med 40 års mellomrom. De egner seg godt for norsk fordypning!

En mulig problemstilling kan dreie seg om hovedpersonenes språk. De tre hovedpersonene (to i Tante Ulrikkes vei og én i novellen) har hver sin stemme, og disse tre stemmene skiller seg sterkt fra hverandre. En problemstilling kan for eksempel være: «Hva kjennetegner språket til de tre hovedpersonene, og hvordan speiler språkbruken deres hvordan de opplever å være ung med minoritetsbakgrunn i Norge?»

Jeg tenker for eksempel på hvordan Mo og Jamal i Tante Ulrikkes vei snakker/skriver sine varianter av norsk, og hvordan det samiske språket brytes mot det norske i Laila Stiens novelle. Måten de forholder seg til det norske språket blir også et bilde på deres integrering i det norske samfunnet – men dette kan du gå dypere inn i når du nærleser tekstene. Husk å trekke fram eksempler fra tekstene, og sammenlign på tvers av dem.

I drøftingen/oppsummeringen kan du samle inntrykkene og funnene dine – hva er likheter og forskjeller i måten de skildrer oppvekst med minoritetsbakgrunn? Er det forskjeller i «grunntonen» når det gjelder skildringen av dette?

Jeg håper dette hjelper deg videre. Lykke til med fordypningsoppgaven! Sjekk også lenkene til høyre for svar på lignende spørsmål.

Åsmund, Sølvberget

Google+