Hopp til hovedinnhold

Fordypningsoppgave om Karpe Diem

Har du spørsmål om fordypningsoppgaven (tidligere kalt særemne) i norsk? Send det til laering@solvberget.no - vi svarer på alt!

SPØRSMÅL: Har fordypningsoppgave der tema er Karpe Diems tekster, og problemstillingen min er sammenligning av virkemidler i sangtekstene i forhold til hverandre.

Nå i presentasjonen så har jeg med en innholdsliste, så om temaet/primærlitteraturen/problemstillingen min og forklarer om det, jeg har med definisjoner som jeg skal forklare hva ulike ord som f.eks. sekundærlitteratur betyr. Jeg skal ha med litt om Karpe Diem, siden de har skrevet sangene jeg har oppgave om.

Kors på halsen, ti kniver i hjertet, mor og far i døden

Så har jeg med en lyrikkanalyseoppskrift hvor jeg bruker den oppskriften til å analysere de 3 sangene jeg har, så skal jeg sammenligne de og tar med en oppsummering og kildelisten på slutten. Er det noe mer jeg burde ha med i powerpointen? Denne presentasjonen må vare i 20 minutter. Er det noe mer jeg burde ha med for å klare å komme opp til 20 min? (Skriver også generelt teori om raptekster også.)

SVAR: Hei, og takk for spørsmålet! Dette var et stilig tema for oppgave, som jeg fikk lyst å lese! Karpe er jo kanskje de norske dikterne i dag som når ut til flest ungdommer, og kanskje det går an å finne nøkkelen til suksessen i tekstene deres?

For meg høres det ut som du har nok stoff i oppgaven din til å snakke i 20 minutter. Jeg vet ikke hva læreren din har sagt, men hvis jeg var deg, ville jeg brukt mest tid på sammenligningen av de tre sangene. Hvilke virkemidler finner du i tekstene? Hva er likt og hva er forskjellig fra tekst til tekst? Er temaet det samme i alle tekstene, eller handler de om ulike ting? Du kan lese mer om språklige virkemidler i dikt her: https://ndla.no/nb/node/176611/oembed?fag=27. Les også vår artikkel om dikttolkning.

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Sjekk også YouTube-spillelisten med alle våre filmer med tips og råd om fordypningsoppgaven.

 

Google+