Hopp til hovedinnhold

Fordypningsoppgave om Amtmannens døtre og Et dukkehjem

Har du spørsmål om fordypningsoppgaven (tidligere kalt særemne) i norsk? Send det til laering@solvberget.no - vi svarer på alt! Alle svar legges ut på nettsidene våre i anonymisert form.

SPØRSMÅL: Hei, skal skrive fordypningsoppgave og har valgt sammenligning av Amtmannens døtre av Camilla Collett og Et dukkehjem av Henrik Ibsen.

Jeg vet ikke hvordan jeg skal begynne på det. Kan dere hjelpe meg?

Amtmannens-d-tre_Fotokreditering-Gyldendal

SVAR: Hei, og takk for spørsmål! 

Hvis du skal sammenlikne Amtmandens døtre (1854-55) av Camilla Collett og Et dukkehjem (1879) av Henrik Ibsen er det viktig å ta høyde for at det er snakk om to ulike sjangre, roman og drama. Og det kan det være lurt å starte med å sette dem inn i en litteraturhistorisk sammenheng. 

Amtmandens døtre kan karakteriseres som Norges første tendensroman. Det vil si at det er en roman med en klar samfunnskritisk tendens eller slagside, nemlig en kritikk av den borgerlige kvinnens ufrie posisjon i samfunnet på 1800-tallet. Denne kritikken er imidlertid pakket inn i en romantisk form, og romanen plasseres i den litterære «mellomepoken» episk realisme.

Et dukkehjem er også en kritikk av den ufrie kvinnerollen, men hører til den litterære epoken realismen – de romantiske innslagene er borte. Det kan derfor være interessant å undersøke forskjellene mellom den episke realismen og realismen, og se nærmere på hvordan de ulike epokene muliggjør den i utgangspunktet samme samfunnskritikken.

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Vennlig hilsen HildGoogle+