Hopp til hovedinnhold

Fordypningsoppgave om 22. juli

Har du spørsmål om fordypningsoppgaven (tidligere kalt særemne) i norsk? Send det til laering@solvberget.no - vi svarer på alt!

SPØRSMÅL: Hei, jeg skal skrive en fordypningsoppgave om temaet 22. juli. Jeg har valgt bøkene Søstre: Min historie etter Utøya og Aldri tie, aldri glemme. Men jeg vet ikke hvilken problemstilling jeg skal ha. I tillegg må jeg ha en sekundærlitteratur som kan knyttes til begge bøkene.

Søstre min historie etter Utøya

SVAR: Hei, og takk for spørsmål!

En fordypningsoppgave blir best hvis den sammenligner bøker som har noe felles som du vil se nærmere på. Bøkene du har tenkt å skrive om handler begge om 22. juli-angrepene, men jeg lurer på om du skal bytte ut en av dem likevel. 

Søstre: Min historie etter Utøya er en personlig fortelling om det å leve videre etter Utøya, og det å leve med savnet etter søsteren sin. Aldri tie, aldri glemme er en samling artikler om 22. juli, med mange ulike forfattere, og da er det vanskelig å peke på typiske trekk i teksten - det vil variere fra artikkel til artikkel siden de har ulike forfattere. 

Hvis jeg var deg, ville jeg funnet en annen bok å sammenligne med Søstre: Min historie etter Utøya. For eksempel kan du bruke Hold meg til jeg sovner: et liv i skyggene av 22. juli" av Lara Rashid. Den har en lignende bakgrunn som Søstre: Min historie etter Utøya: Det er en personlig beretning om det å leve videre etter at et søsken mister livet på Utøya. Da blir det enklere å skrive en fordypningsoppgave enn hvis du skal ta for deg en samling artikler av mange forskjellige forfattere, som Aldri tie, aldri glemme er et eksempel på. 

En problemstilling kan være: Hva er forskjeller og likheter mellom fortellerstemmene i Søstre: Min historie etter Utøya og Hold meg til jeg sovner : et liv i skyggene av 22. juli? Da kan du gå tett på alt som har med språket i de to bøkene å gjøre. Jeg vil tro det er nok å skrive om der (korte/lange setninger, metaforer, dialoger/scener, kronologi, personskildringer, bruken av "jeg" i teksten osv.). 

Bøkene jeg nevner er biografier (biografi= "livstegning") som handler både om forfatteren og om en søster som ikke lever lenger. Her er sekundærlitteratur om biografier som du kan bruke. Biblioteket ditt kan hjelpe deg med å skaffe bøkene:

  • https://snl.no/selvbiografi
  • Dobbeltkontrakten: en æstetisk nydannelse (bok av Poul Behrendt)
  • Selvskrevet: om selvframstilling i litteraturen (bok av Arne Melberg)

 Jeg håper dette hjelper deg videre. Lykke til med fordypningsoppgaven!

Sjekk også YouTube-spillelisten med alle våre filmer med tips og råd om fordypningsoppgaven.

Google+