Hopp til hovedinnhold

Skriving og studieteknikk

Skriv bedre av Bård Borch Michalsen

Dagene blir kortere, og går stadig raskere. Plutselig er eksamens- og tentamenstiden her. Her er tipsene som hjelper deg gjennom!

Enten du har skrivesperre, eller du synes det er vanskelig å lære deg fagstoff, finnes det bøker som kan hjelpe deg. Bøkene er først og fremst skrevet for studenter, men kan også være aktuelle for elever i videregående skole.

Superstudent: lær mer effektivt, få bedre karakterer av Olav Schewe

Denne boka er rettet mot studenter som ønsker å lære mer effektivt og dermed få bedre karakterer. Her lærer du blant annet å styre tiden, lese raskere, gode hukommelses- og motivasjonsteknikker og hvordan du kan hanskes med nervøsitet. Den har tre deler: Lær effektivt (om studieteknikk), Prester optimalt (om prøver og eksamen) og Tenk rett (om motivasjon og mentalitet). Omtalen er utarbeidet av Biblioteksentralen. 

Boka er lettlest og fengende. Den er skrevet for studenter, men kan også være til god hjelp for elever på VGS. 

 

superstuden

 

 

Skriv gode oppgaver av Bente R. Løwendahl

Skriv gode oppgaver! er en oversiktlig og praktisk bok for alle som skal skrive en akademisk oppgave. Boken er rik på tips, konkrete eksempler og anvendt kunnskap om oppgaveskriving. Den inkluderer blant annet innsikt i bruk av verktøy som SPSS, Excel og Word samt oversikt over nyttige databaser. Boken egner seg spesielt for studenter som vil lære å skrive gode oppgaver, men den egner seg også godt for studentveiledere. I denne andre utgaven har alle verktøyene blitt oppdatert til å gjelde de siste tilgjengelige versjonene per mars 2013.

 Omtalen er utarbeidet av Cappelen Damm. 

 

skriv gode oppgaver

 

 

Memo: den enkleste veien til bedre hukommelse av Oddbjørn By

Norgesmesteren i hukommelse lærer deg å huske bedre på bare noen timer!

På skolen var Oddbjørn By en helt gjennomsnittlig elev. I dag består han universitetsfag etter et par dagers studier og er blant verdens beste hukommelsesutøvere. Denne boka handler ikke om tankekart eller forbokstavsord, men om forfatterens eget hukommelsesprogram, MEMO. Her avslører han triksene som gjør at du vil huske alt fra navn og telefonnummer til taler og fødselsdager.

MEMO tar kort tid å lære - og er enkelt å ta i bruk!

Omtalen er utarbeidet av Kagge forlag. 

 

memo

 

 

Å skrive fag av Åse Høyvoll Kallestad (red.)
Er du student og lurer på hvordan du skal skrive en akademisk tekst? La denne boka følge deg gjennom skriveprosessen!
Her får du konkret veiledning fra du mottar oppgaveteksten, til du setter siste punktum. I boka tar vi for oss skrivepraksiser i ulike fag. For deg som er student i en profesjonsutdanning, er det en ekstra bonus at vi drøfter yrkeserfaringenes plass i en akademisk tekst. 

Forlagets omtale.

 

å skrive fag

 

 

 Effektiv læring: råd til nye studenter av Lars Skjold Wilhelmsen og Terje Manger

Hvordan mestre overgangen fra videregående opplæring til høgskole- eller universitetsnivå? Hva kan du gjøre for å få en god studiestart og lykkes videre i studiene? Hvordan lære mer og bedre?
Denne boka gir deg råd om effektiv læring og om hvordan du kan organisere studiearbeidet ditt for å oppnå gode resultater. Du får blant annet tips om hukommelsesteknikker, tidsplanlegging, effektiv lesing, notatteknikker, skriving som fremmer læring, arbeid i grupper, eksamensforberedelse og hvor du kan søke veiledning.
Forfatterne har lang erfaring med undervisning og veiledning, både av begynnerstudenter og viderekomne. De har publisert en rekke bøker og artikler om læring.

Omtalen er utarbeidet av Fagbokforlaget. 

 

 

 

effektiv læring

 

 

Bare skriv! av Jørn Stordalen og Ingeborg Støren

Bare skriv! er den håndboka studenter og andre trenger når de skal skrive oppgaver og faglige tekster på høgskole- og universitetsnivå. Forfatterne viser hvordan studiekrav og eksamensbesvarelser, prosjekt-, semester- og mappeoppgaver kan skrives. De gir en enkel innføring i skriveprosessen og dens utfordringer, blant annet når det gjelder å redegjøre, formulere problem, argumentere og drøfte. Innhold, språk og struktur er sentrale tema.

Omtalen er utarbeidet av Cappelen Damm. 

 

bare skriv

 

 

Skriv bedre! av Bård Borch Michaelsen

Dette er en håndbok for alle som vil skrive bedre tekster, enten i jobbsammenheng eller privat. Her er mange tips om rettskrivning, men aller mest råd som skal gi skrivingen mål, mening og virkning. Boka inneholder mange eksempler og sjekklister. Den dekker en rekke sjangre, alt fra sosiale medier til mer formelle dokumenter. Boka kan leses fra perm til perm eller brukes som oppslagsverk. Omtalen er utarbeidet av Biblioteksentralen. 

 

Skriv bedre

 

 

 Litteraturlisteguiden Vade Mecum av Wenche Blomberg

Litteraturlisteguiden gjør det mulig i løpet av en times intensiv lesning å fatte hvordan og ikke minst hvorfor føre litteraturlister.
Bibliotekar og forsker Wenche Blomberg gir deg verktøyet; her får du vite alt du trenger å vite om ordningsord, navnebruk, faktorenes orden, ulike medietyper - dessuten nøkkelordet til det hele, informasjonsgjenfinning.

Forlagets omtale. 

 

9788275962094

 

 

 Skriv smart av Marit Greek

Serien "Førstehjelp for studenter" gir kunnskap, råd og tips om hvordan man skal mestre kravene som student. Hvert hefte tar opp ulike tema som det er viktig for studenter å vite noe om. Lesing og skriving er hovedaktiviteter på høgskole- og universitetsstudier. Denne boken tar for seg hvordan man skriver ulike typer faglige tekster. 

 

skriv smart

 

 

Memo: Veien til bedre eksamen av Oddbjørn By

Norgesmester og tidligere verdensrekordholder i hukommelse lærer deg å huske det du vil huske! Presentasjoner, tentamen og eksamen er på mange måter en hukommelsestest, fordi hukommelsen setter begrensningene. Men på skolen får elevene bøkene i fanget - uten å lære husketeknikker. Selv hardt arbeid kan ofte resultere i skuffende resultater. I Oddbjørn Bys nye bok får elever og studenter oppskrifter på hvordan de kan huske bedre. Og ikke minst: Hvordan de bruker teknikkene mest mulig effektivt i forskjellige fag. Det finnes mange bøker om studieteknikk, og mange er gode. Den største forskjellen er at andre bøker ofte fokuserer på femti teknikker. Denne boka fokuserer på tre teknikker.

Omtalen er utarbeidet av Kagge Forlag. 

 

memogul

 

 

Akademisk skriving: en skriveveiledning av Simen Andersen Øyen og Birger Solheim

Akademisk skriving - en skriveveiledning skal hjelpe deg til å knekke den akademiske skrivekoden og få deg i gang med å skrive tekster slik sensorene vil ha dem. Å bli flink til å skrive krever øvelse på lik linje med å lære å spille piano eller å bli en dyktig fotballspiller.

Forfatterne gir studentene pedagogiske råd om hvordan de bør jobbe med en tekst, hvordan de kan komme tidlig i gang med skrivingen, og hvordan de kan forstå og gjøre bruk av den akademiske genren når de studerer. Rådene som gis illustreres med teksteksempler fra bachelor- og masteroppgaver.

Omtalen er et utdrag fra Cappelen Damms omtale. 

 

akademisk skriving, bedre bilde

 

 

 

 

 

Google+