Hopp til hovedinnhold

Skolesamling.

Skolesamlingen er et tilbud fra Stavanger bibliotek til alle grunnskolene i Stavanger kommune.

To bibliotekarer i hver sin 50% stilling har ansvar for skolesamlingen hos oss. Dette er en samling med bøker, lydbøker og filmer som forbeholdt skolene i Stavanger kommune. Vi sender ut materiale til alle typer prosjekter, og tilbyr veiledning til skolebibliotekarer og lærere. Vi bidrar også gjerne med litteraturtips, boklister eller bokprat.

Samlingen vår består av et utvalg skjønnlitteratur tilpasset alderstrinn, hele og halve klassesett på bokmål, nynorsk og engelsk, et utvalg filmer og lydbøker samt faglitteratur. Vi har også mulighet til å plukke materiale fra Stavanger biblioteks øvrige samling.

Utlån blir registrert på skolelånekort. Skolelånekort er forbeholdt lærere og skolebibliotekarer som er fast ansatt ved grunnskolen i Stavanger, og registreres på skolens navn og den ansattes navn. Skolelånekortet gir rett til 8 ukers lånetid for vanlig materiale, og 4 uker for filmer og CD-rom. Alt utlån kan fornyes inntil 3 ganger dersom det ikke er reservering på dokumentene. På MIN SIDE i menyen til venstre kan du logge deg inn for å sjekke dine lån og forlenge lånetiden.

Her finner du oppdaterte lister med oversikt over samlingen vår. (Oppdatert per september 2011.)

 

Listene er delt inn etter dokumenttype, språk og nivå, og finnes i utskrifts- og lesevennlig versjon (PDF).

Lydbøker

Ikon - PDF

Last ned lese-/skrivervennlig fil (PDF)

Bokmål for småskoletrinnet

Ikon - PDF

Last ned lese-/skrivervennlig fil (PDF)

Bokmål for mellomtrinnet

Ikon - PDF

Last ned lese-/skrivervennlig fil (PDF)

Bokmål for ungdomstrinnet

Ikon - PDF

Last ned lese-/skrivervennlig fil (PDF)

Nynorsk for barneskulen

Ikon - PDF

Last ned lese-/skrivervennlig fil (PDF)

Nynorsk for ungdomsskulen

Ikon - PDF

Last ned lese-/skrivervennlig fil (PDF)

Lettleste bøker

Ikon - PDF

Last ned lese-/skrivervennlig fil (PDF)

Lettleste bøker på fransk, spansk og tysk

Ikon - PDF

Last ned lese-/skrivervennlig fil (PDF)

Engelsk skjønnlitteratur

Ikon - PDF

Last ned lese-/skrivervennlig fil (PDF)

Spillefilmer

Ikon - PDF

Last ned lese-/skrivervennlig fil (PDF)

Fagfilmer

Ikon - PDF

Last ned lese-/skrivervennlig fil (PDF)

Julefilmer

Ikon - PDF

Last ned lese-/skrivervennlig fil (PDF)

KONTAKTINFORMASJON

Skolebiblioteksentralen

 

Google+