Hopp til hovedinnhold

Bestill fra skolesamlingen

Bestill fra skolesamlingen

Skolesamlingen er et tilbud til grunnskolene i Stavanger. Lærere kan bestille bøker, lydbøker og filmer til bruk i undervisningen. 

Send inn bestillingen her

Samlingen vår består av et utvalg skjønnlitteratur tilpasset alderstrinn, hele og halve klassesett på bokmål, nynorsk og engelsk, et utvalg filmer og lydbøker samt faglitteratur. Vi har også mulighet til å plukke materiale fra Stavanger biblioteks øvrige samling.

Vær ute i god tid!

Vær ute i god tid! Vi bør ha bestillingen innen tre uker før du trenger materialet. Materialet pakkes i kasser og kjøres fra biblioteket til skoleposten hver tirsdag. Deretter leveres kassene videre med skoleposten.

Skolelånekort

Utlån blir registrert på skolelånekort. Skolelånekort er forbeholdt lærere og skolebibliotekarer som er fast ansatt ved grunnskolen i Stavanger, og registreres på skolens navn og den ansattes navn. Skolelånekortet gir rett til 8 ukers lånetid for vanlig materiale, og 2 uker for filmer. Ta eventuelt kontakt oss på e-post skolebiblioteksentralen@solvberget.no  for å forlenge utlånet. 

Google+