Hopp til hovedinnhold

Klassebesøk for videregående skole

Klassebesøk for videregående skole

Sølvberget bibliotek og kulturhus gir alle videregående skoler en mulighet til å bli kjent med samlingen vår. Vi tilbyr for eksempel formidlingsopplegg knyttet til Kiellandsenteret, eller til fordypningsoppgaven.

Kielland på ny

Hvorfor er litteratur viktig? Hva er en klassiker? Hvem var Alexander Kielland, og hvorfor skal vi lese Kielland i dag?

Med Alexander Kiellands forfatterskap som utgangspunkt tilbyr Kiellandsenteret et formidlingsopplegg med fokus på lesing og skriving. Et besøk i Kiellandsenterets utstillinger gir en kort innføring i forfatterens liv og virke, og et innblikk i den tiden han skrev i. Elevene får en oversikt over realisme som skrivestil, og over realismen som litteraturhistorisk periode, hvor idealet om «å sette problemer under debatt» blir sentralt.

Kan man lære å bli en bedre leser?

For å kunne lese klassisk litteratur kreves det ofte at leseren utvikler evnen til å forstå, tolke og reflektere over komplekse tekster, at man kan sette tekstene inn i en historisk kontekst, og at man har kjennskap til ulike sjangre og litterære perioder.

Med utgangspunkt i novelletten «Torvmyr» fra 1880 inviteres elevene til å reflektere over hva som kjennetegner en klassiker, og hvordan en tekst kan få fornyet relevans – lenge etter at den er skrevet. Elevene vil også få eksempler på hvordan forfattere i dag bruker litteratur for å få fram et budskap.

Kreativ skriving

Som en del av besøket vil elevene bli utfordret til å skrive sine egne tekster med utgangspunkt i «Torvmyr». Vi har invitert en rekke rogalandsforfattere til å dele tankene sine rundt det å skrive, og til å lage inspirerende skriveoppgaver. Oppgavene kommer i ulike sjangere, og lar elevene prøve ut forskjellige skrivestrategier som kan oppmuntre til skriveglede, og til eksperimentering og lek med tekst.

Formidlingsopplegget er tilpasset elever i norskfaget i videregående skole, og tar opp følgende kompetansemål fra læreplanverket:

  • analysere, tolke og sammenligne et utvalg sentrale norske og noen internasjonale tekster fra ulike litterære tradisjoner fra romantikken til i dag, og sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng
  • skrive kreative tekster på hovedmål og sidemål med bruk av ulike språklige virkemidler

 

Opplegget varer i cirka to timer og tilbys mandag-fredag fra 08.30-15.30.

All skoleformidling på Sølvberget er gratis.

Ønsker du å bestille et besøk? Ta kontakt med leder for Kiellandsenteret: stine.honore@solvberget.no

 

Andre formidlingsopplegg vi kan tilby: 

  • Kom i gang med fordypningsoppgaven
  • Bokprat med generelle lesetips

Elevene vil få generell informasjon om biblioteket, og en omvisning dersom det er ønskelig. Vi kan også lage opplegg tilpasset klassenes behov og nivå. Tidspunktet kan avtales etter hva som passer, og vi kan ta imot både små og store grupper. Velkommen til Sølvberget!

Kontaktperson: Sofie B. Andersen: sofie.birgitte.andersen@solvberget.no

 

Google+