Hopp til hovedinnhold

15 tips til eksamen i norsk

Marita Aksnes

Skal du ha eksamen i norsk? Her er våre skrivetips!

 1. Forbered deg godt. Lag en eksamensmappe på datamaskinen der du samler det du trenger av analyseoppskrifter, oversikter, forklaringer o.l. Gå gjennom tekstene du har skrevet i norskfaget i løpet av skoleåret og noter deg nyttige råd fra læreren.
 2. På eksamensdagen: Les oppgaveteksten minst tre ganger. Merk deg hvilke vedlegg som følger med, hva du blir bedt om å gjøre og sjekk opp faglige uttrykk du er usikker på. Les tekstene du ev. skal bruke/analysere svært nøye.
 3. Lag en disposisjon for teksten din. Bruk oppgaveteksten som hjelp slik at du sikrer deg at du svarer på det som står i oppgaven. Merk deg at mange oppgaver ofte er todelte, for eksempel at du både skal tolke og sammenligne.
 4. Vær nøye på hvilke verb som er brukt i oppgaveteksten. Skal du kommentere, drøfte, diskutere eller tolke?  Det vil være viktig for utformingen av svaret ditt og for den sjangeren du skriver i.
 5. Hjelpemidlene er til for å brukes. Var Alexander Kielland en forfatter fra romantikken eller realismen? Sjekk det opp. Faktafeil er unødvendig når du har læreboka med deg.
 6. Husk å oppgi kildene du har brukt. Kildelisten skal være ordnet alfabetisk, og du skal gjøre det mulig for leseren av teksten din å finne fram til de kildene du har brukt.
 7. Blir du nervøs og stressa og sliter med å komme i gang? Ikke bruk for lang tid på innledningen. Begynn å skrive på det neste avsnittet, så kan det dukke opp ideer til en god innledning mens du skriver resten av teksten. Innledningen kan du gjøre ferdig til slutt.
 8. Skill innholdselementer fra hverandre med avsnitt, og vær konsekvent i måten du gjør det på. Unngå hybridavsnitt. Fornuftige avsnitt viser at du har kontroll over stoffet.
 9. Ikke overless teksten din med retoriske spørsmål.
 10. Det er lurt å se en sak fra flere sider, men ikke avslutt en argumenterende tekst med selvfølgeligheter av typen «dette spørsmålet må hver enkelt ta stilling til».
 11. Ikke stol blindt på stavekontrollen. «Har vert syk» er ikke korrekt norsk, selv om stavekontrollen kanskje tror det. Ord som vi skriver ofte, må du skrive riktig! (ifølge/i følge, sin/hans, et/ett, og/å og være/vert/verdt).
 12. Unngå ordet «ting», det er upresist. Skriv heller hva slags ting det er snakk om.
 13. Unngå særskrivingsfeil, det vil si ord som skal skrives i ett ord. Det heter verken høst ferie, enkelt personer eller taste trykk.
 14. Skriv egennavn riktig, og med stor forbokstav. Husk at du er ikke på fornavn med forfattere, altså bør du skrive Henrik Wergeland, eller Wergeland, ikke bare Henrik.
 15. Les godt gjennom teksten før du leverer den. Sjekk at alle setninger er fullstendige og gir god mening for leseren.

Se våre forelesninger om eksamen i norsk:

 


Google+