Hopp til hovedinnhold

Domkirken og Svithun

Stavanger domkirke

31. oktober 2019 var det dialogkveld på Sølvberget om katolsk tro. Og da Stavanger domkirke ble bygget, var den katolsk. Vi ser nærmere på kirkens historie.

«Skal vi møtes ved Domkirken?». Den ligger sentralt i Stavanger og er et naturlig møtested. Rett som det er ser vi en turguide med en hale av turister som skal inn og se på kirken. Men hva med oss som går forbi kirken flere ganger i uka? Hva vet vi egentlig om denne katedralen?

Biskop Reinald

Domkirken er gammel, og ble bygget før reformasjonen, omkring 1100. Da byggingen begynte var Bergen bispedømme delt opp, og Stavanger var et helt nytt bispedømme, som da trengte en domkirke.

Den første biskopen i Stavanger het Reinald, og han var arkitekt og byggeleder for kirkens romanske stil. Kirken ble fullført under biskop Reinald. Kirken ble kalt St. Svithuns kirke fordi den fikk relikvier av den hellige biskop St. Svithun av Winchester, død 862. St. Svithun har også blitt Stavangers skytshelgen, og vi ser spor etter navnet hans i blant annet St. Svithun katolske menighet i Stavanger og St. Svithun videregående skole og St. Svithun ungdomsskole. 

Men det at kirken ble fullført i romansk stil under biskop Reinald, betyr ikke at kirken har stått urørt etter det. Slik kirken ble bygget da, er ganske ulikt slik den er nå. Kirken har gjennomgått både brann og restaureringer. Bybrannen i 1272 gikk hardt ut over domkirken, og lite ble bevart. Restene av koret og tårnet ble revet, og det ble anlagt et høygotisk kor, altså en helt ny stil i forhold til hvordan kirken hadde vært før.

Det er skrevet mye om dette, og hva som skjedde med kirken etter brannen, og hvordan den ble restaurert, kan du lese om i boka St. Svithun-domen: fire artikler om domkirkens arkitektur og historie. Den kan leses i fulltekst her.

Katolisisime

St_svithun_katolske_kirke_stavanger

Da Domkirken ble bygget var Norge katolsk. Etter reformasjonen i 1537 ble katolisismen forbudt i Norge, og det ble ikke opprettet en katolsk menighet i Norge igjen før i 1843.

I Stavanger sto St. Svithun kirke klar i 1898. Denne kirken ble viet St. Svithun, i likhet med Stavanger Domkirke. Fram til 1970-tallet var det få katolikker i Stavanger, men da oljealderen begynte, kom mange utenlandske arbeidere som ble medlemmer i menigheten. I tillegg er mange innvandrere medlemmer.

Nå er det om lag 4000 katolikker som tilhører menigheten. Les mer om menighetens historie her. 

 

 

 

St. Svithun?

326px-Stavanger_Domkirke_-_StSvithun

Som nevnt ble kirken oppkalt etter St. Svithun. Han er Stavangers skytshelgen, og var biskop i Winchester fra 852 til 862. Han var viktig for den første kristne kontakt mellom Norge og England i norrøn tid. 

Biskopen ble gravlagt utenfor Winchester-katedralen etter eget ønske, men levningene ble flyttet inn i kirken da den ble utvidet. Mange mennesker skal ha blitt helbredet i forbindelse med dette, noe som bidro til å gi ham helgenstatus. Et armben fra St. Svithun kom til Stavanger domkirke.  

Primstav

Syftesok 2. juli markerer hans dødsdag. Ordet syftesok betyr Svithun-vake. På denne dagen renset man gjerne åkeren for ugress.

St. Svithun måtte dele dagen med jomfru Maria. Denne dagen markerer nemlig også Marias besøk til slektningen Elisabeth. Maria hadde fått vite at hun skulle bli mor til Jesus, mens Elisabeth var gravid med døperen Johannes. Da Maria kom til Elisabeth, sparket barnet i Elisabeths mage.

Lesetips

Google+