Hopp til hovedinnhold

Utlånsreglement for Sølvberget

Regler for å låne på Sølvberget
 1. Det er gratis å låne for alle.
 2. Alle som skal låne må ha bibliotekkort. Dersom du har et nasjonalt bibliotekkort utstedt ved et annet bibliotek, kan du bruke det.
  1. Voksne (over 18 år): Du kan få utstedt nasjonalt bibliotekkort ved personlig oppmøte og mot framvisning av godkjent legitimasjon. Dersom du ikke kan framvise godkjent legitimasjon* kan du få utstedt lokalt bibliotekkort mot framvisning av annen legitimasjon med bilde. 
  2. Barn (under 18): Alle barn kan få bibliotekkort, men barn under 15 år må fylle ut registreringsskjema med foresattes kontaktinformasjon. Barnet må møte med foresatte ved utstedelse av kort for første gang. Foresatte må vise legitimasjon. (Unntak: Når barn får nytt bibliotekkort med skolen, så holder det med undertegnet skjema fra foresatte.) Fra fylte 15 år kan du få utstedt bibliotekkort selv, mot framvisning av legitimasjon, enten nasjonalt bibliotekkort mot framvisning av godkjent legitimasjon* eller lokalt bibliotekkort mot framvisning av annen legitimasjon (for eksempel skolekort).
 3. Lånetiden varierer. Se utlånskvittering eller Min side på sølvberget.no. Dersom dokumentet ikke er bestilt av andre, kan lånetiden fornyes inntil materialets maksimale lånetid.
 4. Låneren er ansvarlig for det som er registrert på bibliotekkortet, og ved tap og skader må materialet erstattes. Eier av bibliotekkort kan gjøres ansvarlig for tap biblioteket påføres ved at andre misbruker kortet. Foresatte er ansvarlige for materiale lånt av barn/ungdom opp til 18 år.
 5. Låneren må overholde fastsatt lånetid. Det belastes gebyr etter vedtatte satser for materiale som ikke er levert i rett tid.
 6. Lånerne er ansvarlige for å melde fra om ny adresse, e-postadresse og telefonnummer, enten på biblioteket eller ved å endre det selv på Min side.
 7. Institusjoner kan etter avtale få bibliotekkort for materiale som skal brukes til egen virksomhet. Institusjonen må oppgi en ansvarsperson. Tap og skader må erstattes etter samme regler som for personlige lånere.
 8. Brudd på reglementets bestemmelser kan medføre tap av låneretten.

Reglementet er vedtatt av styret for Sølvberget KF 7. september 2015.

*Godkjent legitimasjon vil i denne sammenhengen si legitimasjon med ett av disse tre typene identifikasjonsnumre: Norsk personnummer, D-nummer eller DUF-nummer.

Google+