Hopp til hovedinnhold

Personvern

Personvern

Nedenfor finner du info om og lenke til Sølvbergets personvernerklæring. 

Sølvberget bibliotek og kulturhus ivaretar lånerens personvern og personopplysningene behandles i samsvar med lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og den til enhver tid gjeldende lovgivning for øvrig.

Sølvberget bibliotek og kulturhus har utarbeidet en personvernerklæring som beskriver hvilke personopplysninger som blir mottatt, samlet inn og behandlet når man registrerer seg som låner, bruker «Min Side» og besøker Sølvberget sine nettsider.

Med personopplysninger menes opplysninger og vurderinger som kan knyttes til låner som enkeltperson. Sølvberget oppfordrer låner til å lese nøye gjennom personvernerklæringen. Sølvberget bibliotek og kulturhus sine ansatte undertegner taushetserklæring ved tilsetting.

Les hele personvernerklæringen her: Sølvbergets personvernerklæring

Google+