Hopp til hovedinnhold

Lånetid, påminnelser og gebyr

Gebyr Sølvberget

Husk å levere lånt materiell tilbake i tide, eller forleng lånetida! 

Husk å levere lånt materiale tilbake i tide, eller forny lånetida! 

 

Hvor lenge kan jeg låne?

 • Vanlig lånetid er 28 dager.

 

Unntak:

 • 1-ukes-lån (kan ikke fornyes), film og tidsskrifter: 7 dager
 • Dataspill og TV-serier: 14 dager
 • Lån kan fornyes, dersom materialet ikke er bestilt av andre. For materiale med 28 dagers lånetid kan maksimalt lånes i 120 dager. Materiale med 7 og 14 dagers lånetid kan maksimalt lånes i 40 dager.

 

Purringer, varsler og gebyrer

 • Varsel sendes 3 dager før forfall.
 • Materiale som er bestilt av andre, purres dagen etter forfall, men uten gebyr.
 • 1 ukes lån (hurtiglån) purres også dagen etter forfall, uten gebyr

Purreintervall på materiale med 28 dagers lånetid:

 • 1. purring med gebyr sendes 3 dager etter forfall.
 • 2. purring med nytt gebyr sendes 17 dager etter forfall.
 • Regning på ikke levert materiale med fakturagebyr kan kommer tidligst etter 31 dager (sendes en gang i måneden).

Purreintervall på materiale med 7 og 14 dagers lånetid:

 • 1. purring med gebyr sendes 3 dager etter forfall.
 • 2. purring med nytt gebyr sendes 10 dager etter forfall.
 • Regning på ikke levert materiale med fakturagebyr kommer tidligst etter 17 dager (sendes en gang i måneden)

 

Priser

Dersom du leverer lånte bøker eller annet materiale for sent, må du betale gebyr. Gebyret registreres automatisk på ditt bibliotekkort.

Skylder du mer enn kr. 150,- må du gjøre opp for deg før du får låne noe mer på biblioteket. 

Du får oversikt over eventuelle gebyrer på "Min side" på sølvberget.no. Du kan betale eventuelle gebyrer med Vipps eller betalingskort.

 

Erstatte tapt materiale

 • Dersom du ikke leverer materialet etter 2. gangs purring ansees materialet for tapt, og saken sendes til Stavanger kommune for innkreving.
 • Tapt materiale erstattes etter gjeldende pris på materialet hentet fra biblioteksystemet, pluss fakturagebyr.
 • Der slik pris mangler settes kravet på materialet til kr 200,-.
 • Unntatt fra dette er materiale innlånt fra andre bibliotek. Disse kreves erstattet etter pålydende på faktura fra eierbiblioteket.

 

 

Prisliste

 

GENERELT

 

 

 

·

Bibliotekkort:

Gratis

 

 

·

Mistet bibliotekkort:

kr 30,-

 

 

·

Fjernlån (fra andre bibliotek):

Gratis innenfor Norden

 

 

 

 

 

 

GEBYR

Voksne:

Barn:

 

·

1. gangs gebyr

kr 30,-

kr 10,-

 

·

2. gangs gebyr

kr 60,-

kr 20,-

 

·

Fakturagebyr påløper etter ved manglende innlevering etter 2.purring

kr 150,-

kr 100,-

Google+