Hopp til hovedinnhold

Ansatte

Sølvberget

Sølvberget har nærmere 70 ansatte. Her er vi!

Her finner du en oversikt, ordnet alfabetisk etter etternavn, over Sølvberget KFs ansatte. Stilling og/eller ansvarsområde er markert med skråstilt tekst. 


Aarek, Torbjørn Kristian

Koordinator Team: Bibliotekservice / Sone 1
e-post: torbjorn.kristian.aarek@solvberget.no


Anda, Yngve Bergersen

Koordinator / HMS-rådgiver Team: Program og arena / Fagstab
e-post: yngve.bergersen.anda@solvberget.no 


Andersen, Sofie Birgitte

Bibliotekmedarbeider Team: Læring og formidling / Sone 1
e-post: sofie.birgitte.andersen@solvberget.no


Andresen, Liv Marit

Bibliotekmedarbeider Team: Sone 2
e-post: liv.marit.andresen@solvberget.no


Bakka, Hild

Rådgiver Team: Sone 3 / Læring og formidling
e-post: hild.bakka@solvberget.no


Birkeland, Hildegunn

Rådgiver Team: Sølvberget galleri / Sone 2
e-post: hildegunn.birkeland@solvberget.no


Borg, Susanne

Koordinator Team: Sone 3
e-post: susanne.borg@solvberget.no


Buvik, Eli Gunn Rønning

Rådgiver Team: Læring og formidling / Sone 2
e-post: eli.gunn.buvik@solvberget.no


Cappelen, Magnus

Rådgiver Team: Samling / Sone 2
e-post: magnus.cappelen@solvberget.no


Cid, Josè Luis

Saksbehandler Team: Fagstab
e-post: jose.cid@solvberget.no


Dobbert, Thale Tjeldflaat

Koordinator Sone 1
e-post: thale.dobbert@solvberget.no


Dyvik, Elisabeth

Rådgiver, ICORN
e-post: elisabeth.dyvik@solvberget.no


Egeland, Rebecca

Saksbehandler  Rennesøy bibliotek
e-post: rebecca.egeland@solvberget.no


Ekehaug, Vidar Magne

Protection officer, ICORN
e-post: ve@icorn.org


Falnæs, Mette Bjørnstad

Koordinator Team: Program og produksjon
e-post: mette.falnaes@solvberget.no


Fjeld, Carolyn

Rådgiver Team: Samling / Sone 3
e-post: carolyn.fjeld@solvberget.no


Flanagan, Turid

Rådgiver Team: Bibliotekservice
e-post: turid.flanagan@solvberget.no


Goa, Asbjørn Fidjeland

Rådgiver Team: Utvikling/Bibliotekservice / Sone 1
e-post: asbjorn.goa@solvberget.no


Grundetjern, Astri

Rådgiver Team: Bibliotekservice / Sone 3
e-post: astri.grundetjern@solvberget.no


Grøtteland, Sigrun Hetland

Rådgiver Team: Samling / Sone 1
e-post: sigrun.hetland.grotteland@solvberget.no


Gundersen, Lars

Bibliotekmedarbeider Team: Samling
e-post: lars.gundersen@solvberget.no


Gustafsson, Tomas Robert

Rådgiver Team: Samling/Sone 1
epost: tomas.robert.gustafsson@solvberget.no


Gutierrez, Annamaria

Økonomirådgiver Team: Fagstab
e-post: annamaria.gutierrez@solvberget.no 


Hagen, Thina

Leder kunnskap
E-post: thina.hagen@solvberget.no


Hatlestad, Ann Helen

Koordinator Team: Sone 4
e-post: ann.helen.hatlestad@solvberget.no


Helland, Cathrine

Rådgiver ICORN
e-post: cathrine.helland@solvberget.no


Hennum, Rebekka

Saksbehandler Team: Læring / Sone 2
e-post: rebekka.hennum@solvberget.no


Hestvik, Håkon

Rådgiver Global.no og Sone 3
e-post: hakon.hestvik@solvberget.no


Heyn Olsen, Jesper

Bibliotekar Team: Samling / Sone 1
e-post: jesper.heyn.olsen@solvberget.no


Honoré, Stine

Leder for Kielland-senteret 
e-post: stine.honore@solvberget.no


Horpestad, Elisabet

Bibliotekar Team: Samling / Sone 2
e-post: elisabet.horpestad@solvberget.no


Houen, Roar

Leder for søyle Møteplass
e-post: roar.houen@solvberget.no - Telefon: 915 53 451


Hovda, Lotte Løkeland

Rådgiver Team: Friby Stavanger / Sone 3
e-post: lotte.lokeland.hovda@solvberget.no


Hovdan, Marianne

Rådgiver ICORN
e-post: mh@icorn.org


Høyland, Anne Liss

Saksbehandler Team: Fagstab / Sone 4
e-post: anne.liss.hoyland@solvberget.no


Johansen, Marit

Bibliotekmedarbeider Team: Bibliotekservice


Keim, Morten

Bibliotekmedarbeider Team: Sone 3
e-post: morten.keim@solvberget.no


Kindingstad, Merete Meling

Rådgiver/koordinator Finnøy bibliotek
e-post: merete.meling.kindingstad@finnoy.kommune.no


Klovning, Anne

Saksbehandler Team: Bibliotekservice/sone 1
e-post: anne.klovning@solvberget.no


Knutsvik, Sesella

Koordinator Team: Sone 2 vest (kunst og bibliotek)
e-post: sesella.knutsvik@solvberget.no


Kvanvik, Joar

Bibliotekmedarbeider
e-post: joar.kvanvik@solvberget.no


Langeland, Mette

Koordinator Team: Samling / Sone 1
e-post: mette.langeland@solvberget.no


Lunde, Helge

Leder ICORN
e-post: helge@icorn.org - Telefon: 51 50 71 25 / 995 82 488


Lørup, Anne

Økonomiansvarlig ICORN
e-post: anne.lorup@solvberget.no 


Mo, Grethe

Rådgiver/formidler Team læring og formidling og sone 1
e-post: grethe.mo@solvberget.no


Mohamud, Jamal

Rådgiver Internasjonalt kulturnettverk
e-post: jamal.mohamud@solvberget.no


Nilsen, Olav

Spesialrådgiver Team: Samling og Sone 3
e-post: olav.nilsen@solvberget.no 


Nilsen, Ragnhild H. S.

Bibliotekar Team: Læring og formidling / Sone 4
e-post: ragnhild.h.s.nilsen@solvberget.no


Nordbø, Gunhild

Koordinator Team: Sone 2 øst
e-post: gunhild.nordbo@solvberget.no


Novaj, Eroll

Saksbehandler Team: Produksjon og produksjon/sone 1
e-post: eroll.novaj@solvberget.no 


Nybø, Anne Kristin

Rådgiver Team: Program og produksjon / Sone 2
e-post: anne.kristin.nybo@solvberget.no


Oyier, Kristine Aano

Rådgiver Internasjonalt kulturnettverk
e-post: kristine.aano.oyier@solvberget.no 


Reme-Stigel, Karen Haugsgjerd

Koordinator Team: Utvikling 
e-post: karen.haugsgjerd.reme-stigel@solvberget.no 


Risdal, Siri Odfjell

Festivalsjef for Kapittel
e-post: siri.odfjell.risdal@solvberget.no


Risvand, Helge

Rådgiver Team: Bibliotekservice / Sone 1
e-post: helge.risvand@solvberget.no


Robberstad, Anne Helen

Saksbehandler Sone 1/sone 3
e-post: anne.helen.robberstad@solvberget.no


Rogne, Tone Larssen

Koordinator Team: Læring og formidling
e-post: tone.larssen.rogne@solvberget.no


Rykkvin, Marianne Grundetjern

Rådgiver Team: Læring og formidling / Sone 3
e-post: marianne.grundetjern.rykkvin@solvberget.no


Røsbak, Espen

Leder for søyle Opplevelse
e-post: espen.rosbak@solvberget.no - Telefon: 915 86 998


Seim, Eli

Rådgiver Team: Team samling / Sone 2
e-post: eli.seim@solvberget.no 


Steinhaug, Charlotte

Bibliotekar Team: Samling / Sone 2
e-post: charlotte.steinhaug@solvberget.no


Stensberg, Anne Torill

Bibliotek- og kulturhussjef
e-post: anne.torill.stensberg@solvberget.no


Stramrud, Dorthe H.

Rådgiver Team: Utvikling /Læring og formidling
e-post: dorthe.h.stramrud@solvberget.no


Søbye, Magnus

Kontormedarbeider Team: Sone 2


Søbye, Siv Merethe

Rådgiver Team: Samling / Sone 2
e-post: siv.merethe.sobye@solvberget.no


Tallaksen, Paal

Saksbehandler Team: Bibliotekservice/Fengselsbiblioteket
e-post: paal.tallaksen@solvberget.no


Tollefsen, Brit

Kontormedarbeider 
e-post: brit.tollefsen@solvberget.no


Tønnessen, Christian

Bibliotekar Team: Utvikling/Sone 3
e-post: christian.n.tonnessen@solvberget.no


Tønnessen, Linn

Rådgiver Team: Program og produksjon/sone 2
e-post: linn.tonnessen@solvberget.no


Undheim, Maria Sannes

Rådgiver Team: Program og produksjon
epost: maria.sannes.undheim@solvberget.no


Vikse, Anne

Rådgiver Team: Fagstab
epost: anne.vikse@solvberget.no


Øvrebø-Uldal, Ingunn

Bibliotekar Team: Læring og formidling / Sone 2 
epost: ingunn.ovrebo@solvberget.no


Ådnøy, Åsmund

Rådgiver Team: Utvikling / Sone 1
epost: asmund.adnoy@solvberget.no

Google+