Hopp til hovedinnhold

Visjon for Sølvberget

Visjon for Sølvberget

Visjon for Sølvberget bibliotek og kulturhus for perioden 2013-2020.

Dette er det overordnede verktøyet for arbeidet ved Sølvberget bibliotek og kulturhus i perioden 2013-2020.

Innledning

Kunnskap går aldri av moten

I begynnelsen var ordet, og ordet var i bibliotekene. På Sølvberget bærer vi hver dag med oss arven fra de første bibliotekene som oppsto 2600 år f.v.t. Disse samlingene med ord markerte overgangen fra forhistorisk tid til historisk tid. Det går en linje fra disse tidligste bibliotekene fram til formidlingen av ord, historier og kunnskap som foregår på kulturhuset i Stavanger hver eneste dag i moderne tid.

Biblioteket er blant de siste ikke-kommersielle bastionene, og en offentlig institusjon som signaliserer at vi tilhører en sivilisasjon som bygger på idéer og idealer.

Byens dagligstue

Sølvberget er et senter som hver dag imøtekommer innbyggernes daglige ønsker og behov. Et hus der venner møtes over en kopp kaffe. Et sted der bokskatter og filmperler finner nye lesere og seere. Et hus der studenter får ro og inspirasjon. Et hus som gir rom og armslag til ytringsfrihet og viktige stemmer.

Sølvberget er en garantist for arrangementer og opplevelser av høy kvalitet. Vi er Stavangers dagligstue og vi har alltid plass til alle. Sølvberget er fylkets best besøkte kulturinstitusjon, og har tradisjon for å være et framtidsrettet bibliotek og kulturhus. Det forplikter.

Formidling for fremtiden

Sølvbergets ansatte kan med rette skryte av å ha verdens beste jobb. Kulturhusets medarbeidere er nemlig pålagt å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet – helt gratis. Det er en oppgave husets ansatte tar på alvor – hver dag. 

Vi presenterer et unikt produkt som aldri må tas for gitt, verken av ansatte eller bevilgende myndigheter. Bibliotekloven er en bærebjelke i det norske samfunn og Sølvberget er en stolt bærer av samfunnsoppdraget. Kulturhusets ansatte skal i tillegg være forberedt på å dekke de behovene som kommer til å dukke opp i framtiden.

Vi vet like lite som alle andre om hvordan verden vil se ut om hundre år.  Én ting er vi imidlertid 100 prosent sikre på: Behovet for sterke, uavhengige og kunnskapsrike formidlere av ord og historier vil alltid eksistere.

Sølvberget Christine Sagen Helgø

Visjon

Sølvberget skal være den beste formidleren av kunnskap for alle og landets fremste arena for kreativitet. Gjennom opplysning og opplevelser skal trofaste gjester beholdes og nye mennesker begeistres. Byens største møteplass skal dyrke romslighet og refleksjon.

Sølvbergets kunnskap og kompetanse skal ikke vokse i takt med byens og regionens befolkning - vi skal ligge foran. Vi skal formidle de gode historiene og være en trygg veiviser i en informasjonsjungel som stadig vokser seg tettere.

Hovedmål

Kunnskap og dannelse

Vi skal sikre alle rett til den samme informasjonsmengden. Vi skal være rustet til å svare på de spørsmålene innbyggerne har – og de spørsmålene de ikke visste at de hadde. Vi skal stimulere til nysgjerrighet og refleksjon.

Opplevelse og formidling

- Vi skal by på de gode opplevelsene og formidle de viktige fortellingene til begeistring og glede for stadig nye generasjoner.

Mangfold og muligheter

- Vi skal fungere på tvers av kulturell, religiøs og økonomisk bakgrunn – på tvers av økonomiske, aldersmessige og samfunnsmessige skillelinjer. Dette er en viktig ressurs som kan videreutvikles gjennom deltagelse og aktiv formidling.

Møteplass og medvirkning

- I en stadig mer fragmentert og kommersiell hverdag er behovet for møteplasser med høye dører og vide porter større enn noen gang. Sølvberget skal preges av nærhet og romslighet slik at vi kan møte innbyggerne der de er og gi dem arenaer for medvirkning, deltakelse og diskusjon.

Kontaktperson

Kulturhussjef Anne Torill Stensberg
Mobil: 992 54 939

Google+