Hopp til hovedinnhold

Sølvbergets historie: Video fra åpningen i 1987

Sølvbergets åpning i 1987

Et kvart århundre går fort. Her er litt historie og litt mimrestoff fra Sølvbergets åpning. 

Da tanken om å reise et kulturhus i Stavanger begynte å modne i 1970-årene, var det naturlig å feste blikket på et tomtekompleks ved Filmteatret midt i byens gamle sentrum. Filmteatret var reist som kommunalt kinobygg i 1920-årene i det som den gang ble regnet som en saneringsmodent strøk. I sitt nyklassisistiske formspråk hadde det en monumental karakter, der det var plassert midt i den eldre trebebyggelsen. 

Parkeringsplass

I flere tiår hadde saneringsområdet ligget brakk, og den omfattende reguleringsplanen for strøket hadde mistet sin gyldighet, selv om man hadde revet flere bygninger ved Filmteatret på femti- og sekstitallet. Forretningsstanden visste imidlertid å gjøre bruk av arealet som parkeringsplass. Det var derfor et verdifullt og sentralt areal midt i byens hjerte som ble gjenstand for oppmerksomhet da bystyret vedtok planer om et kulturhus i Stavanger. Siden kommunen hadde ervervet tomtene, slapp man dessuten å ta hensyn til slike utgifter. Det var også en forutsetning at det nye kulturhuset skulle inkorporere Filmteatrets bygningskropp fra 1927.

Arkitektkonkurranse

Arkitektkonkurransen ble vunnet av oslofirmaet Lund & Slaatto. Det skulle likevel bli en langvarig prosess før bygget sto ferdig etter år med opphetede debatter i formannskap og bystyre, i byens aviser og blant folk flest, som deltok med engasjement. En tid var det snakk om trinnvis utbygging, noe som medførte at den utsprengte tomten i en periode ble liggende som et ubenyttet krater, på folkemunne kalt "kulturhullet". Men høsten 1986 kunne kinoen ønske velkommen til åpningen av et kompleks bestående av åtte kinosaler, og det følgende år ble hele kulturhuset fullført. I tillegg ga det rom for Stavanger bibliotek, kulturtorg, galleri, bydelslokaler, forretninger, serveringssteder og møtelokaler. Etter diskusjon om alternativer fikk det navnet Sølvberget, Stavanger kulturhus.  

Slik så det ut da NRK Rogaland dekket åpningen i 1987:

Bygningen og arkitektene Lund og Slaatto ble snart belønnet med de prestisjetunge utmerkelsene fra "A.C. Houens fond for god arkitektur" og "Betongplaten for fremragende byggekunst i betong".

Google+