Hopp til hovedinnhold

Om fribyordningen

Stavanger er en friby, men hva betyr egentlig det? Hva er en friby, fribyforfatter og hvordan fungerer ordningen?

Hva er en friby?

En friby er en by som har påtatt seg å være vertskap for en forfulgt forfatter eller kunstner i opp til to år. Fribyene er medlemmer av den internasjonale organisasjonen ICORN, International Cities of Refuge Network, som organiserer arbeidet med fribyene og forfatterne/kunstnerne. ICORN samarbeider tett med PEN International som overvåker situasjonen i verden for forfattere, journalister, avistegnere og andre som blir forfulgt for sine ytringer.

For forfatterne og kunstnerne betyr fribyordningen at de kommer seg i trygghet, og oftest finner de ro til å gjenoppta arbeidet sitt. Har de familie er det vanlig at også denne får komme til fribyen.

Som fribyforfatter representerer vedkommende de mange forfatterne og kunstnere verden over som blir forfulgt, sitter i fengsel, utsettes for tortur og overgrep eller for alltid er blitt brakt til taushet. Ved å være en friby tar byen ikke bare et klart standpunkt imot angrep på ytringsfriheten, byen bidrar også konkret til å redde enkeltmennesker.

Hvem er fribyforfatteren?

En person som skal komme inn under fribyordningen, må være forfatter eller kunstner med en viss litterær/kunstnerisk produksjon og beviselig være truet eller forfulgt i sitt hjemland på grunn av sitt litterære/kunstneriske virke. Ordningen inkluderer i dag både de som skriver skjønnlitterære og faglitterære verk, er poeter, redaktører, oversettere, forleggere, journalister, tegneserietegnere, visuelle kunstnere og musikere og låtskrivere. I 2014 åpnet ICORN også for at kunstnere kan søke om residency i fribyene.

Hvordan fungerer ordningen?

Forfattere som kommer til en friby har formell status som friby/ICORN forfatter eller kunstner i en periode på to år. ICORN har, i samarbeid med Norsk PEN, mulighet for å fremme søknad om asyl for fribyforfatteren. Dermed har de mulighet for å bli boende i landet selv etter de to årene som fribyforfatter. 

Byen legger til rette for at forfatterne skal kunne fortsette arbeidet sitt og utvikle kontakter i lokale, nasjonale og internasjonale litterære og kunstneriske miljøer. Fribyforfattere er ikke sjelden renommerte skribenter eller artister i hjemlandet, med en høy profil i internasjonale litterære miljøer eller mediemiljøer. Vertsbyen bistår både økonomisk og praktisk for at disse kontaktene skal kunne opprettholdes og pleies. 

Byene arbeider også med å sette i gang prosjekter som kan dra utbytte av forfatterens kompetanse og forberede mulige engasjement lokalt og i regionen. Dette er viktig for forfatterne og kunstnerne, blant annet fordi det gir et kontaktnett – både sosialt og profesjonelt. Men det er like viktig for byen. Forfatterne er reflekterte og velformulerte personer med stor innsikt og sterke erfaringer. Gjennom sosiale medier har de fleste også nær kontakt med kolleger, venner og familie i landet de måtte forlate. Slik holder de fingeren på den politiske pulsen og følger med på utviklingen av samfunnet i hjemlandet.

Gjennom forfatterne og kunstnerne får vertsbyen en uvurderlig tilgang til deres kunnskap og innsikt i andre kulturer. Dette forsøkes formidlet videre til innbyggerne i kommunen, for eksempel via media, skolebesøk og publikumsarrangement.

Mange forfattere og kunstnere arbeider også aktivt mot sitt publikum i hjemlandet, og bidrar til at for eksempel norsk litteratur blir kjent i utlandet. Mansour Koushan var ansett forfatter og dramaturg i Iran. Han arrangerte bl.a. lesesirkler i hans hjemland om Knut Hamsuns værker. Khaled Harara, musiker fra Gaza bosatt i Gøteborg, driver workshops for barn og unge i hjemlandet med hjelp av midler fra Sverige.

Fribyordningen forvaltes i Norge typisk av bibliotek, men også NAV, gjennom en fribykoordinator som jobber der. I Norge er det tradisjon for at koordinatoren samarbeider både med nåværende og tidligere fribyforfattere.

ICORN og fribyene

ICORN er en internasjonal medlemsorganisasjon som mobiliserer byer som fungerer som ambassadører for menneskerettigheter og ytringsfrihet ved å være vert for forfulgte forfattere og kunstnere i en begrenset periode, med plikt til å beskytte og promotere forfatteren/kunstneren.

Det finnes i dag 70 fribyer i verden som er tilknyttet ICORN, i Europa, USA og Latin-Amerika.

Seksten av disse er norske: Asker, Bergen, Bø, Drøbak, Harstad, Haugesund, Kristiansand, Levanger, Lillehammer, Molde, Oslo, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Vestfold (m/Larvik og Horten).

ICORN sekretariatet ligger i Stavanger (4,8 årsverk). Organisatorisk har ICORN et internasjonalt styre representert av medlemsbyene. Medlemsbyene forvalter ICORN programmet lokalt med lokale partnere. Generalforsamling er øverste organ og avholdes annethvert år siden 2010.

 

Les mer på www.icorn.org

Google+