Hopp til hovedinnhold

Tema for Kapittel 21 var Hjem

Design: Øystein Vidnes. Fra omslaget til "Det norske hjem" av Hannah Gitmark, utgitt på Res Publica.

Kapittel 21 ble arrangert fra 22. - 26. september med temaet Hjem.

Hjemlengsel og utferdstrang

Hjem er et fruktbart ord i litterær sammenheng, og heimstaddiktning er en viktig sjanger i den norske litteraturtradisjonen - eller den norske bokheimen om du vil. Kanskje fordi begrepet rommer en ambivalens som Alexander L. Kielland så treffende beskriver i et av sine brev til maleren Frits Thaulow: "Jeg vet ikke hva der er verst: enten være lenge hjemmefra, eller være lenge hjemme". Mange forfattere skriver med utgangspunkt i dette spennet mellom hjemlengsel og utferdstrang, og det gjør hjem til et interessant omdreiningspunkt for Kapittel.

Isolasjon og stengte landegrenser

Hjem er også et sentralt begrep i politikk og samfunn, som har blitt ytterligere aktuelt gjennom flyktningkrisen, klimakrisen og ikke minst koronakrisen. For hva har det gjort med oss som mennesker og samfunn å tilbringe et år hjemme? Hvordan påvirkes vi av isolasjon og stengte landegrenser, og hva er egentlig hjem i en global verden? Hvor mye har hjem å si for identiteten vår, og hva skjer når krig eller naturkatastrofer tvinger mennesker på flukt fra eget hjem? 

Google+