Hopp til hovedinnhold

Podcast: Ytringskultur under sterkt press

Knut Olav Åmås på Kapittel21

Hvordan har ytringskulturen forandret seg i Norge de siste årene? Hør Fritt Ords Knut Olav Åmås' foredrag fra årets Kapittelfestival.

Ytringsfriheten får stadig dårligere kår i store deler av verden, men i Norge har den sterk beskyttelse. Vi har et stort mediemangfold i forhold til folketallet, og en av de teknologisk mest avanserte befolkningene i verden. Den norske politiske debatten er fredelig. Men de siste årene har spesielt sosiale medier gjort noe med det offentlige ordskiftet.

- Debatten er blitt mer politisert og ideologisert. Før foregikk den langs en høyre-venstre-akse, med de sterkeste forkjemperne for ytringsfrihet plassert på høyresiden. Nå framstår det mer som et skille mellom liberale og ill-liberale på begge sider. Det vokser også fram en ny irrasjonalitet. Man stempler og diskrediterer andre før man prøver å forstå. Det gjør at vi aldri kan vite hvordan begreper blir brukt og forstått, sa han blant annet da han var gjest på Kapittel21.

Flere podcaster fra Kapittels historie:

Google+