Hopp til hovedinnhold

Linn Ullmann holdt Kielland-foredraget

Linn Ullmann

Hvordan har det siste året endret måten vi lever livene våre og satt et avtrykk i oss som mennesker? Hvordan kan vi leve med den uroen som preger verden i dag? Dette er noen av de spørsmålene Linn Ullmann reflekterte over i årets Kiellandforedrag.

Foredraget ble sendt direkte fra Litteraturhuset i Oslo til publikum på Kapittelfestivalen i Stavanger og på NORD-festivalen i Helsingør. En global pandemi har satt begrensinger for hvor vi beveger oss og skaper avstand og isolasjon. Samtidig gir teknologien oss muligheter til en annen type nærhet. Ullmann er en av de forfatterne som det siste halvåret har utforsket teknologiens potensiale for nyskapende litteraturformidling tilpasset den nye hverdagen vi lever i. Foredraget er ikke tilgjengelig digitalt lenger.

Kiellandforedraget er et fast innslag under Kapittelfestivalen. Foredraget skal skape et rom for å reflektere rundt litteraturens betydning for enkeltindividet og for samfunnet. Forfatterens blikk på verden rundt oss kan bevege og berøre, men òg utfordre og skape engasjement. Kan vi vende oss til litteraturen for å finne svar på noen av de store spørsmålene som definerer vår tid? Hvorfor er litteratur viktig?

Linn Ullmann (f. 1966) er en av våre mest markante litterære stemmer, og har siden debutromanen «Før du sovner» fra 1998 hatt en sentral posisjon i den skandinaviske samtidslitteraturen. Hun er også en toneangivende kritiker og kommentator, med et internasjonalt nedslagsfelt og har vunnet en rekke priser og utmerkelser for sitt forfatterskap. På samme måte som Alexander Kielland og tendensdikterne fra andre halvdel av attenhundretallet, er Linn Ullmann en forfatter som har tatt rollen som en kritisk stemme i den offentlige debatten. Hennes skarpe penn og unike observasjonsevne viser hvordan litteraturen også i dag kan engasjere, utfordre, og stille spørsmål ved makt og autoritet.

Tidligere foredragsholdere:

2019: Johan Harstad

2018: Olaug Nilssen

2017: Vigdis Hjorth


Google+