Hopp til hovedinnhold

Kropp er tema for Kapittel 19

Gunstein Bakke og Gro Dahle har satt bevegelse til sine tekster. Foto: Tale Hendnes

Kroppen er utgangspunkt for nesten alle våre menneskelige erfaringer, og har alltid vært et populært motiv å utforske i litteraturen

Kropp er med andre ord ingen ny litterær trend, men på samme måte som i resten av samfunnet, går det helt klart an å spore en økt nysgjerrighet rundt kropp, helse, kjønn og kroppsforståelse i samtidslitteraturen.

Kroppsbegrepet gir mulighet for å løfte fram aktuell litteratur om seksualitet, reproduksjon, aldring, trening, funksjonshemming, medisin og sykdom, men også om kroppsspråk, kroppsidealer og kroppen som kulturelt motiv. Ikke minst står kropp sentralt hos alle som skriver om smertefulle erfaringer med #metoo, overgrep, diskriminering og utenforskap, og slik sett er kroppen et interessant utgangspunkt for viktige diskusjoner om respekt, likestilling og likeverd.

Forfatterbevegelsen

I år blir det også flere anledninger til å oppleve litteratur gjennom fysiske uttrykksformer som dans og performance, der kroppen brukes som verktøy for formidling. Blant annet viser vi en oppdatert versjon av forestillingen Forfatterbevegelsen, der Aina Villanger, Gro Dahle, Gunstein Bakke, Gunnar Wærness og Maia Siverts danser tekstene sine. Forfatterbevegelsen er laget av Marie Bergby Handeland, og vant Kritikerprisen for teater, musikk og dans i 2018. 

Samtidig er festivaltemaet kun et omdreiningspunkt, og årets Kapittel vil som alltid vise fram ny samtidslitteratur og sette ytringsfrihet på dagsorden.  

Kapittel2019_Nyhetsbrev

Google+