Hopp til hovedinnhold

Åpningsforedrag: Gjennom kjøttet – disseksjonen og kroppens kulturhistorie

Fra omslaget til "Gjennom kjøttet -  disseksjonen og kroppens kulturhistorie" av Espen Stueland

I 2019 er det 10 år siden Espen Stueland ga ut storverket Gjennom kjøttet - disseksjonen og kroppens kulturhistorie. Med utgangspunkt i bok holder Stueland årets åpningsforedrag, der han ser på den døde kroppen som gjenstand for vitebegjær, tabubelegging og ikke minst kunstnerisk inspirasjon.

Er den døde kroppen fritt vilt? Har den døde kroppen rettigheter? Stueland undersøker synet på kropp og identitet gjennom tidene og ser på grensene for hva vi kan utsette kroppen for, og relasjonen mellom medisin, forskning, religion, moral og anstendighet.

Gjennom kjøttet (2009) ble hyllet som et kulturhistorisk storverk av norske kritikere, og boka var også Stuelands doktorgradsavhandling. Trond Berg Eriksen skrev blant annet følgende i sin anmeldelse av boka: 

”(...) et vakkert monster av en bok, et flekket, formalinstinkende mesterverk … et magnum opus, et hovedverk, som knapt nok har sett sin make i moderne norsk litteratur … Stuelands bragd skyldes en dyp forståelse av medisinhistorie som et kulturhistorisk sentralfelt … prosjektet, oppslagene og kraften i fortellingen, den narrative energien, er så overbevisende. Maken til nysgjerrighet og kunnskapshunger har jeg sjelden sett. Det er som om Stueland mutters alene vil skape et nytt, integrert kulturfag som på overraskende vis knytter bånd mellom felt og fenomener som mange har hørt om, men som de ikke har tenkt over på den måten … Stueland skriver så enkelt, poengtert og godt at jeg har gledet meg mest over de lange avsnittene hans … Stueland skriver utmerket om maleren Francis Bacon og «de sprengte blodkarenes estetikk» … Både forfatter og forlag skal ha takk for den bemerkelsesverdige dristigheten som omgir prosjektet. Så lenge noen tør satse så sterkt, er det ingen krise for bokkulturen (...)” (Trond Berg Eriksen, Morgenbladet)

 

Google+