Hopp til hovedinnhold

Tekst i flukt

Tekst i flukt

For tredje år på rad møtes fire eksilforfattere og fire norske oversettere til et to dagers verksted på Kapittelfestivalen. 

Prosjektet ble startet av Norsk PEN i samarbeid med Norsk Oversetterforening i 2015 for å hjelpe fribyforfattere å nå ut til publikummet i sitt nye hjemland. Norsk Oversetterforening overtok ansvaret for verkstedet året etter, og driver det videre i samarbeid med Kapittelfestivalen.

Flertallet av eksilforfattere skriver på språk det ikke finnes oversettere fra i Norge, og må oversettes via et tredjespråk, gjerne engelsk. Der det foreligger en engelsk oversettelse, er den ofte gjort av en uprofesjonell oversetter, noe som resulterer i en dårlig gjengivelse av originalteksten. Verkstedmetoden, hvor oversetter og forfatter jobber sammen, gjør det mulig å snakke seg frem til en god skjønnlitterær oversettelse. Kulturelle referanser og nyanser som er uklare eller forsvinner i den engelske oversettelsen, blir gjenvunnet i den norske.

For flere av de tidligere deltagerne har Tekst i flukt vært første skritt på veien mot å bli tatt på alvor som forfatter i Norge. Oversettelser fra verkstedet er senere blitt lest opp på ulike litterære arrangement og publisert i norske aviser og tidsskrifter. For oversetterne representerer verkstedet en mulighet til å jobbe på en helt annen måte enn man ellers gjør, og til å reflektere over oversettelsesprosessen. Enkelte av forfatterne og oversetterne har fortsatt samarbeidet også etter at verkstedet var avsluttet.

Som i de foregående årene vil prosessen og resultatene presenteres på flere publikumsarrangementer under festivalen:

 

Teksten er hentet fra nettsidene til Oversetterforeningen

Google+