Hopp til hovedinnhold

Luther-jubileum på Kapittel

Martin Luther Heinz Schilling

I år er det 500 år siden begynnelsen av reformasjonen, som endte med splittelse av den katolske kirken.

Revolusjon er tema på årets Kapittel-festival, og Luther-jubileet er en selvsagt del av programmet.

Det var 31. oktober 1517 at den tyske munken Martin Luther publiserte sine 95 teser (læresetninger) som kritiserte avlatshandelen i den katolske kirken. Med denne ordningen kunne syndere forkorte sitt opphold i skjærsilden som ventet dem etter døden.

Luther ble etter hvert erklært som kjetter av paven, men takket være boktrykkerkunsten og en beskyttende hånd fra den lokale herskeren i Kursachsen, fikk ideene hans stor rekkevidde. Luthers kritikk mot pavekirken rettet seg mer og mer mot hele pavekirken.

Martin Luthers ideer og historiske rolle har blitt tolket på mange måter i de 500 årene som er gått siden reformasjonen. På Kapittel ser vi på Luthers livsverk fra flere vinkler:

 
Google+