Hopp til hovedinnhold

Hør Vigdis Hjorth fra Kapittel17

Vigdis Hjorth

Ikke gå glipp av Vigdis Hjorths foredrag over temaet «Hvorfor er litteratur viktig?» fra Kapittel-festivalen i 2017.

Kielland

Spørsmålet tar utgangspunkt i Alexander L. Kiellands sitat om at litteraturen skal være til nytte for samfunnet. Han formulerte det selv i et brev til forfatteren og politikeren Edvard Brandes like etter utgivelsen av romanen Arbeidsfolk i 1881:

"Og at være en ærlig Tilhænger af Nyttepoesien er min Stolthed, - det maa du endelig slaa fast, hvis du vil skrive noget om mig, […]."

Hele brevet kan du lese under.

Med Kiellands nyttepoesi som bakteppe ble Kiellandforelesningen relansert under Kapittel17. Skandinaviske forfattere inviteres til å reflektere videre over litteraturens betydning for både enkeltindividet og samfunnet, og første forfatter ut var Vigdis Hjorth.

Her kan du høre forelesningen:

Vigdis Hjorth

Hjorth har gjennom sitt kritikerroste forfatterskap tatt opp en rekke samfunnsforhold til debatt. Hun belyser tema som er tabubelagte og vanskelige, noe som nok viser seg aller sterkest i hennes siste utgivelse Arv og miljø. Den fikk da også både Kritikerprisen og Bokhandlerprisen i 2016 for beste roman.

Foredragsholderen Vigdis Hjorth er også i en klasse for seg, med sterkt engasjement og en særegen evne til å formidle kunnskap og levd liv. Barndom, oppvekst, seksualitet, kjærlighet, ekteskap, skilsmisse, kvinnerollen, klasseforskjeller og kommunikasjon – tematikken i Hjorths forfatterskap er og blir aktuelt. For den som ønsker å lese seg gjennom et forfatterskap, er det mye godt lesestoff i vente hos Hjorth, som Om bare, Tredje person entall, Hjulskift, Leve posthornet! og Et norsk hus for å nevne noen.

Fra Uke Alexander til Kapittel

Kapittel ble grunnlagt i 1995 etter at Sølvberget i flere år hadde arrangert Uke Alexander, og når plasseringen av Kiellandsenter er lagt til Sølvberget, oppretter vi en serie med profilerte Kiellandforedrag. Hovedoverskriften for foredragsserien er «Hvorfor er litteratur viktig?».

Alexander Kiellands forfatterskap handlet i stor grad om å «sette problemer under debatt», slik Georg Brandes formulerte det i sin programerklæring for den realistiske litteraturen. 

Kiellands krasse, velformulerte penn vakte harme i sin tid, og i posisjonene som forfatter, journalist, redaktør og borgermester tok Kielland for seg samfunnets autoriteter. Kielland markerte seg med det som en aktiv samfunnsdebattant gjennom både skjønnlitteratur, essays og artikler, og som en av våre fremste brevskrivere.

Kiellands brev til Brandes

Til Edvard Brandes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Stavanger d. 8d April 1881.

Kjære Ven!

Jeg vil skrive dig et Par Linier, forat sætte Maskinen i Gang igjen, og forat takke dig hjerteligt for al din Venlighed. Naar dette Brev kommer til dig, har du vel læst min Bog tilende, og jeg er spændt paa din Dom. En Ting, vi talte om, har jeg tænkt paa siden. Du sagde omtrent saa: Ja - se nu denne Kristine! hvem er hun! hvad er der i hende; vi faar ikke vide nok om hende - o.s.v.                  

Herimod har jeg at svare: Dersom hun var gjort dybere, interessantere, betydeligere, saa vilde jeg have forfeilet min Hensigt. Thi jeg vilde ikke have et usædvanligt Bondefruentimmer og jeg vidste, at jeg ikke fuldt du kunde skildre et typisk Bondefruentimmer; men jeg vilde netop prøve at faa hele vor fulde Sympati og Forstaaelse over paa et ganske almindeligt, tarveligt, insignifiant, lidt grovt Væsen, - saaledes som jeg tror, de fleste ere. Dersom det er lykkedes mig, føler jeg mig gladere end om jeg ved at "skabe" en central Figur havde opnaaet større Virkning paa Virkelighedens Bekostning. Og desuden gjør jeg mere Nytte paa denne Maade. Thi - (jeg forudsætter, at det er lykkedes mig) - naar man maa følge denne arme, ubetydelige Pige med hele sin Medlidenhed, aabnes vore Hjerter nedover
langt mere end om hun ved sjeldne, mærkelige Egenskaber eller særdeles Dybde i Karakteren var rykket ud af den graa Almindelighed, hvori de mindre Dannedes Verden staar for os. Og at være en ærlig Tilhænger af Nyttepoesien er min Stolthed, - det maa du endelig slaa fast, hvis du vil skrive noget om mig, - samt endelig ikke glemme at paapege, hvor Dyrenes lystige Brylluper "staar godt mod" Menneskenes væmmelige Parring.

Forøvrigt har jeg det godt. Hils dine Smaa og mine Venner - specielt Danmarks Riges og Hendriksen.

Din hengivne
Alexander L. K.

 

Foto av Hjorth: Kjell Ruben/Palookaville

Foto av Kielland: Nasjonalbibliotekets Flickr-konto

Google+