Hopp til hovedinnhold

Vold er et språk

Vold er et språk

Siden 2010 har Piotr Silaev, aka DJ Stalingrad, vært på flukt fra hjemlandet Russland. Fredag kl. 18.00 møter han kritiker i Morgenbladet Olaf Haagensen.

Flyktet fra Russland

Piotr Silaev, som russiske DJ Stalingrad egentlig heter, er representant for Russlands såkalte "tapte generasjon" som kom til verden like før Sovjetunionens undergang og ble tvunget til å vokse opp i det moralske og materielle forfallet som fulgte. 

I 2010 ble han anklagd for å stå bak et angrep på bystyret i Moskva, og ble med dette siktet for hooligan-paragrafen som også ble brukt mot Pussy Riot. Siktelsen kan i Russland føre til en straff på to års fengsel eller et halvt års tvangsarbeid.

Siden den gang har Silaev vært på flukt fra hjemlandet. Han ble etterlyst av Interpol, og i 2012 ble han arrestert av spansk politi. Selv om han hadde fått innvilget politisk asyl i Finland, ble han da nektet utreise fra Spania. 

Interpol har nå trukket tilbake etterlysningen, men Russland stiller fremdeles krav om Silaevs pågripelse og utlevering. 

 

Vold er et språk

Exodus av DJ Stalingrad er nylig oversatt til svensk. Romanen tematiserer ulike former for vold. Forlaget Ersatz sier blant annet følgende:

Bokens huvudperson är en antifascist och anarkist vars liv består av gatubråk med nynazister. "Våldet är ett språk… [sier Piotr Silaev] I vårt land uttrycker man allt eller nästan allt av betydelse med våldets språk. På sätt och vis är detta ett motstånd mot ondskan med våld. Mot den institutionaliserade ondskan med icke-institutionaliserat våld."

 

Google+