Hopp til hovedinnhold

Gripsrud får Noreger-stipendet

Birgitta Haga Gripsrud ble tildelt Odd Noregers litteraturstipend for sakprosa og kritikk 2010 under Kapittel 10s åpningsforestilling.

 

 

Stavanger kommune delte ut Odd Noregers litteraturstipend for sakprosa og kritikk 2010 under åpningen av litteraturfestivalen Kapittel 10, onsdag 22. september kl. 21.00 på Rogaland Teater.

Stipendet på kr 50 000 gir kommunen i år til forsker og skribent Birgitta Haga Gripsrud for hennes prosjekt Spectacular Breasts: Mapping Historical and Contemporary Cultural Fascinations.

Haga Gripsrud, som i 2006 tok doktorgraden ved University of Leeds på samme tema, får stipendet for å bearbeide til bok.

Stipendkomiteen, med Henriette Thune fra Universitetet i Stavanger, Helge Lunde fra ICORN – det internasjonale fribynettverket, og Trond Lie fra Stavanger kommune .

- På tross av omfattende oppmerksomhet i vestlig samtidskultur, har det erotiserte kvinnebrystet vært lite analysert innenfor kultur- og kjønnsforskning. Med dette formidlingsprosjektet er det således muligheter for å fylle et faglig tomrom innen feministisk teori, kvinne-, kropp- og kjønnsforskning, samt litteratur- og kulturstudier.

Kommiteen mener at Gripsruds prosjekt, basert på arbeidet med doktorgradsavhandlingen, har solid faglig forankring, og at boken vil imøteses av fagmiljøer internasjonalt.

- Sammen med andre formidlingstiltak, vil den forhåpentligvis også bidra til videreutvikling av det aktive og stadig voksende kjønnsforskningsmiljøet i regionen, knyttet til Nettverk for kjønnsforskning ved Universitetet i Stavanger.

Stipendkomiteens håper at bearbeidingen vil bidra til at den kommende boken når en bred leserkrets, ikke minst med tanke på prosjektets mange berøringspunkter med vestlig populærkultur.

 

 

Informasjon

Odd Noregers litteraturstipend for sakprosa og kritkk
Hensikten med Odd Noregers litteraturstipend for sakprosa og kritkk er å stimulere til utarbeidelse av ny sakprosa, essayistikk og kritikk i Stavanger. Stipendet tildeles sakprosa- og kritikkprosjekter som er planlagt og/eller påbegynt, men ikke avsluttet. Stipendet tildeles personer som er tilknyttet Stavanger gjennom sitt virke eller bosted, eller til et prosjekt som har en klar tilknytning til Stavangerregionen hva angår tema og innhold.

Birgitta Haga Gripsrud
er født i 1977, oppvokst og bosatt i Stavanger. Hun er doktor i Cultural Studies fra University of Leeds og i dag lektor i videregående skole, lærer i skapende skriving ved Stavanger kulturskole og frilans forsker, skribent og oversetter. Noreger-stipendet utdeles i år for fjerde gang; Haga Gripsrud er den første kvinne som mottar stipendet.

......................................................................

KONTAKTPERSONER:
......................................................................

Rolf Norås
kultursjef Stavanger kommune

Trond Lie
kulturrådgiver Stavanger kommune

Birgitta Haga Gripsrud
stipendmottaker

 

 

Google+