Hopp til hovedinnhold

Program mandag 8. september

På Kapittel 08s første dag starter hovedseminaret Gjestfrihetens kår.

14.00-19.30

Gjestfrihetens kunster Symposium | Gjestfrihetens kår

Clarion Hall | To dager: kr 600, én dag: kr 400, studenter halv pris

I dag med : Thomas Hylland Eriksen, Universitetet i Oslo, forfatter av Kosmopolitikk, Anne Dufourmantelle, Université La Villette, Paris, medforfatter av Of Hospitality, og Homi Bhabha, Harvard University, forfatter av The Location of Culture.

 

I en tale til den første fribykongressen i 1996 stilte Jacques Derrida spørsmål om hvordan vi kan oversette det etiske kravet om en grenseløs, betingelsesløs gjestfrihet, basert på filosofi en til Emmanuel Levinas, til en bestemt politisk eller juridisk praksis. Symposiet vil med utgangspunkt i dette utforske og diskutere både etiske, politiske og juridiske aspekter ved begrepet gjestfrihet. Dette begrepet er en viktig del av diskusjoner knyttet til kosmopolitanisme og globalisering.

 

Symposiet Gjestfrihetens kår er del av Gjestfrihetens kunster, Sølvbergets Stavanger2008-prosjekt. Hele symposiet foregår på engelsk.

___________________________________________

Google+