Hopp til hovedinnhold

Rettet fokus mot Chávez

Ytringsfrihet og sosiale reformer i Latin-Amerika var rammen rundt hovedseminaret på Kapittel 07s første dag. Hugo Chávez og Venezuela var uunngåelig.

- Chávez er et unntak i Latin-Amerika. Det er første gang siden 1980-årene at et latinamerikansk land har klart å utfordre USA. Og ettersom Venezuela er et rikt land, er det også første gang en revolusjonær regjering også har penger, åpnet den britiske journalisten Richard Gott.

Den kontroversielle journalisten og historikeren Richard Gott har skrevet vidt om Latin-Amerika. Blant annet er han forfatteren bak boken Hugo Chávez and the Bolivarian Revolution. Og det var nettopp den venezuelanske presidenten Chávez og utviklingen i Venezuela som stod sentralt under årets hovedseminar på Kapittelfestivalen.

Hva med Fidel?

Gotts foredrag stilte spørsmålet om hvilken retning den nybolivarianske revolusjonen tar – en rød bølge som også virker inn på mer sosialdemokratiske regimer i Latin-Amerika, ifølge journalisten og historikeren Richard Gott.

- Men det virkelig spennende spørsmålet i tiden fremover blir hvor vidt og hvordan Cuba og Fidel Castro påvirkes av nettopp Chávez, avsluttet Gott.

Guillermo Osorno. Foto: Jørgen Furuholt / Sølvberget KF

Guillermo Osorno, sjefredaktør for det meksikanske magasinet Gatapardo, berørte også president Chávez i sitt foredrag om ytringsfrihet i Latin-Amerika.

- Det interessante med Chávez, er hvordan han har gjort mediene, da spesielt TV og radio, statlige. Noe liknende finner man ikke andre steder i Latin-Amerika, fortalte Osorno.

Han unnlot likevel ikke å poengterte at avisene ennå er, mer eller mindre, autonome, og bidrar dermed til å opprettholde ytringsfriheten i landet.

- Et sørgelig biprodukt

Likevel uttrykket redaktøren langt større bekymring for hvordan utstrakt organisert kriminalitet, knyttet til narkotikahandel på det latinamerikanske kontinent, truer ytringsfrihetens kår.

- Dette er det sørgelige biprodukt av de svake demokratiene i vår del av verden, understreket sjefredaktøren, som oppfordret sine latinamerikanske kolleger til å fortsette dokumenteringen av brudd på menneskerettighetene på sin del av det amerikanske kontinentet.

Kostarikansk korrupsjon

Mauricio Herrera. Foto: Jørgen Furuholt / Sølvberget KF

Den kostarianske, prisbelønnede journalisten Mauricio Herrera satte søkelyset på sitt eget land – et land med sosial forrang i Latin-Amerika, ifølge journalisten selv.

- Men det er også et land med svært mye korrupsjon, fortsatte han, og presenterte to korrupsjonssaker han selv har forfulgt i sin jobb som gravende journalist.

Herrea poengterte at mangel på gjennomsiktighet i samfunnet henger nøye sammen med fattigdom. Ved å trekke frem et eksempel fra en sykehusbrann i Costa Rica, hvor sykehuset unnlot vedlikehold til fordel for bestikkelser, avsluttet journalisten sitt foredrag med følgende korte konklusjon:

- Corruption kills!

Martin Sandbu. Foto: Jørgen Furuholt / Sølvberget KF

Martin Sandbu er rådgiver og foreleser på Wharton School of Business, hvor han foreleser i forretningsetikk. Som siste foredragsholder stilte han spørsmålstegn ved hvorfor de landene i Latin-Amerika som er rike på naturressurser, likevel har en lutfattig befolkning. Sandbu mener å ha enløsning på problemet – noe som avslutningsvis ble heftig diskutert, både blant foredragsholderne og resten av seminardeltakerne;

- Dette kan riktignok være kortsiktig løsning, men: Gi pengene fra olje-, gass- og mineralutvinning inntekter direkte tilbake som kontantbeløp til befolkningen. Fattige mennesker er som regel flinke med penger.

Google+