Hopp til hovedinnhold

Prikk til forståelse

Med en prikk i pannen, en kort time og sin brede erfaring forsøkte statsviter Lillian Hjorth å gi svar på hvordan man omgås andre, løser konflikter og øker flerkulturell forståelse.

En bråte engasjerte unge mennesker hadde lørdag samlet seg på i Sølvbergets galleri, Kulturtorget, i håp om en dypere innsikt i hvordan man omgår andre mennesker. I regi av Kapittel 07 inviterte nemlig Lillian Hjorth til workshop, hvor enkle øvelser skulle gi svar på nettopp hvordan man omgår andre mennesker – men også hvordan man løser konflikter, og hvordan man kan bli bevisst sin egen rolle i en slik prosess.

Lillian Hjorth er utdannet statsviter og har blant annet utgitt boken Bygg broer, ikke murer sammen med Enver Djuliman. Som informasjonsleder i den norske Helsingfors-komiteen, har Hjorth arbeidet med menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering.

Statsviterens innledende spørsmål var:
- Hvem er de andre og hvorfor grupperer mennesker seg.

Deretter utstyrte hun deltagerne med hver sin fargeprikk i pannen, og ga dem beskjed om å blande seg med de andre – for deretter å danne en gruppe. Til latter og gruppens lettelse gikk det likevel ikke etter normen denne gang: Deltagerne grupperte seg nemlig ikke med dem som hadde samme prikk.

- Det er nemlig urimelig at mennesker blir gruppert etter en egenskap, poengterte Hjorth, ettersom mennesket er mer komplekst enn som så.

- Hvordan forhindrer man så stereotypier og fordommer?

- Alle mennesker har selv et ansvar. Vi former alle hverandre. Målet bør være at vi former hverandre på en god og positiv måte, konkluderte Lillian Hjorth, som uten tvil lot sin svært interessante tilmålte time forsvinne som en virvelvind for sine workshop-deltagere.

Google+