Hopp til hovedinnhold

Blant indianere i Amazonas

Anders C. Krogh, forfatter av boka Med jaguarens kraft, holdt torsdag et engasjerende foredrag om sitt opphold blant indianere i Amazonas.

I 1999, da Krogh var 21 år gammel, reiste han alene til grenseområdet mellom Peru og Brasil, fast bestemt på å følge sin livsdrøm: Å leve i en isolert urbefolkningsgruppe. Han hadde ikke returbillett, og var innstilt på å bli der for alltid.

Krogh hadde lest om indianergruppen matsesene, en indianergruppe i Amazonas som var blitt observert for mange år siden, men som nesten ikke hadde hatt noen annen kontakt med omverdenen i etterkant.

Fant hjerterom, fikk innpass

Med hjelp fra en pensjonert oberst, ordnet han flyreise fra byen Iquitos i Peru til indre Amazonas. Etter en tre timer lang flytur, og en uke med leid motorbåt langs en elv, kom han i kontakt matsesene. Han fikk etter hvert deres tillit, og bodde hos indianerne i om lag et år.

Opplevde fullstendig harmoni

Oppholdet overgikk alle Kroghs forventninger:

- Dette er et samfunn i fullstendig harmoni, forteller Krogh om indianerne som lever av jakt og sanker mat, men som også har mye fritid.

Det fantes hverken penger eller stress. Men farene er der stadig: Tømmerhoggere og misjonærer truer hele tiden matsesenes livsgrunnlag og eksistens.

Anders C. Krogh jobber nå i Regnskogfondet, spesielt med arbeid for beskyttelse av isolerte og ukontaktede folkegrupper.

Google+