Hopp til hovedinnhold

Galleriets programprofil

Elin_Melberg Nothing behind me - everything ahead of me foto Tommy Ellingsen

Programprofil for galleriet ble vedtatt av styret for Sølvberget KF 02.06.2014

«Sølvberget skal årlig presentere utstillinger med samtidskunst av høy kvalitet. Utstillingene skal tilstrebe å vise arbeider av lokale, regionale, nasjonale og internasjonale kunstnere. Som en del av byens kulturhus er det viktig at utstillingene ses i sammenheng med øvrig programvirksomhet, og at de presenterer nyskapende kunstretninger og/eller gjenspeiler samfunnsaktuelle temaer. Hvert annet år er intensjonen å vise en opplevelsesutstilling med målgruppe barn/unge.»

Det er etablert et programråd som består av Else Leirvik, Nils-Thomas Økland, Espen Røsbak og Hildegunn Birkeland.

Det legges opp til at det skal gjennomføres fire til fem utstillinger i året.

plantegninggalleri

Åpningstider

Mandag: STENGT

Tirsdag  - fredag: 12.00 - 16.00 

Lørdag - søndag: 12.00 - 16.00

Google+