Hopp til hovedinnhold

Felicia Webb. Nil By Mouth

Navn på utstillingen

Nil by Mouth

Tidspunkt

30.01.

Presentasjon

Fotodokumentar om spiseforstyrrelser.
I mer enn tre år har den engelske fotografen Felicia Webb fulgt et utvalg personer med anoreksi og bulimi. Hun var i Stavanger ved åpningen av sin egen utstilling.
Spiseforstyrrelser har blitt en stadig mer utbredt lidelse, og Webb har forsøkt å skildre disse tilstandene på et sannferdig, personlig og følsomt vis. "Nil by Mouth" kobler sammen personlige betraktninger med sterke portretter. Alle de portretterte er i voksen alder og har en lang og smertefull sykdomsprosess bak seg. Gjennom denne presentasjonen ønsker hun å øke bevisstheten om alvoret og kompleksiteten i disse lidelsene, avkrefte mange vanlige misforståelser, og å opplyse og oppmuntre ungdom i faresonen, pårørende, de rammede, og politikere til å arbeide forebyggende og ressurssterkt i sine møter med spiseforstyrrelser.
Felicia Webb
har fått stor oppmerksomhet for sitt dokumentariske fotoarbeid og for den medfølelse hun legger for dagen i sine skildringer. Hun er medlem i Independent Photographers Group i London. På den årlige internasjonale fotofestivalen Visa D'Or Features i år 2002 fikk hun prisen for beste dokumentarfoto, og samme år fikk hun et stipend fra Erna og Victor Hasselblads Stiftelse. Arbeidet hennes er tidligere publisert i Sunday Times Magazine, New York Times Magazine, Time, Newsweek, Le Monde, Elle, Royal Photographic Society Magazine og mange flere.

Kunstnere

Felicia Webb

Kurator

 

Samarbeids-partnere

Utstillingen er produsert i samarbeid med Independent Photographers' Group (IPG) London.

Besøkstall

 

Program

Rikholdig program rundt spiseforstyrrelsesdokumentaren.
Seminar, omvisninger, temakvelder, bokutstillinger er blant program-elementene som presenteres i den tiden Felicia Webbs fotodokumentar vises på Kulturtorget.

Programmet er utviklet i samarbeid med blant andre Senter for spiseforstyrrelser, Helsesjefen, Helsetjenesten ved skolene i distriktet og Stavanger bibliotek. I store deler av utstillingsperioden vil det være representanter for de ovennevnte helsetjenester til stede for å gi informasjon og eventuelt opplyse om støttetjenester.

Temakvelder

Senter for Spiseforstyrrelser inviterer til tre temakvelder i forbindelse med fotodokumentaren. Temakveldene er åpne for alle som har interesse av å lære mer om spiseforstyrrelser. Det kan være personer som selv har spiseforstyrrelser, foreldre, ektefeller, kjærester, samboere, lærere, arbeidsgivere, trenere, venner, helsepersonell, den som er fascinert av temaet - med andre ord: den som har lyst.
Tidspunkt for alle temakveldene: 18.00-19.30
Sted: Kulturtorget, Sølvberget, 2. etasje.

Tirsdag 3. februar
Å leve med spiseforstyrrelser, og hvordan jeg kom ut. Vibeke Karlsen. Har tidligere slitt med spiseforstyrrelser og forteller her sin historie.

Tirsdag 17. februar
Spiseforstyrrelser. Grunnleggende undervisning om spiseforstyrrelser For alle som er berørt av spiseforstyrrelser, pårørende, lærere, helsearbeid eller lignende. Elisabeth O. Egeland, sosionom i Senter for Spiseforstyrrelser, underviser i hva dette dreier seg om, tidligere tegn, hvorfor trenger noen spiseforstyrrelsen, hvorfor kan de ikke bare begynne å spise vanlig, med mer.
Tirsdag 2. mars
Hvordan leve med en person som har spiseforstyrrelser. Temakvelden retter seg spesielt mot venner, ektefeller, foreldre, kjærester, søsken eller andre som lever nært til en person med spiseforstyrrelser, men er åpen for alle. Tema som tas opp er blant annet: Hvordan skal jeg oppføre meg, hva er riktig av meg å si, hvordan skal vi gjøre det med maten.
Avlyst på grunn av sykdom - vil settes opp på ny.

Foredrag

Kulturavdelingen ved Stavanger bibliotek vil i samarbeid med Rogaland A-Senter og Kulturtorget sette søkelys på rusproblematikk og spiseforstyrrelser.

Mandag 23.02: Pappas pils
Tirsdag 24.02: Mammas pille
Onsdag 25.02: Hannas rusbrus
Torsdag 26.02: Tommys hasj

Lenke

 

Andre visnings-steder

 

Andre visnings-steder

 

Google+