Hopp til hovedinnhold

Seminar om andre verdenskrig 6. desember

Tyskernes innmarsj i Oslo 9. april 1940 (Wikimedia Commons)

Er du interessert i andre verdenskrig? Kom på seminar onsdag kl 10-14 i kinosal 6.

«I en verden av total krig: Norge 1939–1945» er et nytt forsknings- og formidlingsprosjekt i regi av Norges forskningsråd. Det drives av UiT Norges arktiske universitet, NTNU, Narviksenteret og Institutt for forsvarsstudier. I samarbeid med Militærhistorisk forening Rogaland, Universitetet i Stavanger og Sølvberget blir det en dag med foredrag om krigen i Norge.

 • Dato: 6. desember
 • Tid: 10:00–14:00
 • Sted: Sølvberget
 • Lunsj / enkel servering. Ingen påmelding.

Sørvestlandet og Nord-Norge under krigen

Tema for arrangementet er krigserfaringene lengst sør og lengst nord i landet. Sørvestlandet og Nord-Norge lå langt fra maktens sentrum og hadde ikke blitt sett på som utsatt under krig. Derfor hadde den militære utbyggingen der alltid vært lavt prioritert.

I slutten av 1930-årene framsto blant annet Sola flyplass og Narvik som sårbare mål i en krig. Da Norge ble angrepet 9. april 1940 var det klart at landsdelene ikke lenger var noen strategisk utkant, men hadde blitt sentrale konfliktområder.

Arrangementet på Sølvberget vil belyse forskjellige sider ved Sørvestlandets og Nord-Norges betydning under krigen.

Program:

 • 10:00–10:10. Velkommen og innledning. Roald Berg, professor, Universitetet i Stavanger
 • 10:10–10:30. «Lengst sør – lengst nord: Da krigen kom til Norge 1940». Tom Kristiansen, professor, UiT Norges arktiske universitet
 • 10:30–10:50. «Nøytralitetens pris». Geirr Haarr, krigshistoriker og forfatter, Rogaland
 • 10:50–11:10. «Felttoget i Nord-Norge: 62 dager med kamp». Kurt Henrik Dalmo, stipendiat, UiT Norges arktiske uiniversitet
 • 11:10–11:30. «Søkelys på planlegging og gjennomføring av forsvaret av Stavangerhalvøya i april 1940». Hjalmar I. Sunde, generalløytnant, fylkesmann, Militærhistorisk forening Rogaland
 • 11:30–12:00. Enkel servering
 • 12:00–12:20. «Spenninger i okkupasjonsregimet: kampen om inflasjonen». Professor Hans Otto Frøland, NTNU
 • 12:20–12:40. «Livet under okkupasjonen i nord». Leder av Barentsinstituttet, Marianne Neerland Soleim, UiT Norges arktiske uiniversitet
 • 12:40–13:10. «Rogalands økende betydning for tysk krigsinnsats». Militærhistorisk forening Rogaland, Atle Skarsten og Erik Ettrup
 • 13:10–13:30. «Sola flyplass og luftherredømme». Odin Leirvåg, Militærhistorisk forening Rogaland
 • 13:30–14:00. Spørsmål og svar, diskusjon og kommentarer. Panelleder: Roald Berg
 
Google+