Hopp til hovedinnhold

Oss og de andre

"Mørke rum" av Kristina Aamand. Foto: Forlagsliv.dk

Dagens barn og unge vokser opp i et multikulturelt samfunn. Hvordan gjenspeiles det i barne- og ungdomslitteraturen?

Kulturelle grenser

Kristina Aamand er en av Danmarks mest markante forfatterstemmer for tiden. Aamand skriver både for barn, ungdom og voksne, og med dansk mor, palestinsk-syrisk far og pakistansk eksmann har kulturkonflikt og kulturelle grenser blitt et gjennomgangstema i hennes forfatterskap. Her i Norge er hun kanskje mest kjent for barnebøkene om de tre vennene Omar, Filip og Moa.

Til Nordisk barnebokkonferanse 2019 er hun aktuell med den opprivende ungdomsromanen Mørke rum (2018), som kan leses som tredje bind i en trilogi om unge kvinner i et multikulturelt København. I Mørke rum er overgrep et sentralt tema, og slik sett er ikke dette bare en roman om kulturelle grenser, men også om de grense- og gråsonediskusjonene som har oppstått i kjølvannet av #metoo-kampanjen. Gjennom skiftende perspektiver røsker Aamand i våre svart/hvitt-forestillinger om overgrep. For hva er egentlig et overgrep? Kan det være mer enn ett offer i en overgrepssak mellom to mennesker?

 

Oss og de andre

På samme måte kan vi også snu diskusjonen om kulturelle grenser på hodet. Mange opererer med et skille mellom "oss" og "de andre" når de refererer til kulturelle forskjeller, men hvem er egentlig "oss" og hvem er "de andre" i dagens flerkulturelle samfunn? Den danske Anne Mia Steno debuterte nylig med ungdomsromanen Imellem grænser (2017), som handler om den unge indiske kvinnen Dayas møte med Danmark. Stenos roman berører mange av de samme spørsmålene som Aamand, men fra motsatt perspektiv. 

På NBBK 2019 vil Amand og Steno samtale om kulturelle grenser med tidligere lektor og barnebokkritiker Søren Fanø fra Fanø Formidling.

Steno og Amand

De skamløse jentene

En annen bok som synliggjør hvilke grenser man må man forholde seg til når man står midt mellom to kulturer, er den norske fagboka Skamløs (2017). Her har Nancy Herz, Amina Bile og Sofia Srour tatt et modig oppgjør med forestillingen om den lydige minoritetsjenta, og forfatterne vant også Fritt Ords Honnørpris for å ha satt "æreskultur, kjønnsroller og sosial kontroll av kvinner i minoritetsmiljøer" på dagsorden.

På Nordisk barnebokkonferanse 2019 vil Herz, Bile og Srour samtale med Kristina Aamand om sine erfaringer med kulturelle grenser, og om disse grensene er ulike i de ulike nordiske landene.

Skamloes_productimage

Google+