Hopp til hovedinnhold

Om NBBK

NBBK 2019 - Andrea Rocha Photography

Nordisk barnebokkonferanse er en biennal møteplass for den barnelitterære bransjen i Norden, og skal arrangeres for fjerde gang 1. - 3. februar 2021.

De tre foregående konferansene ble arrangert i 2015, 2017 og 2019, som en videreføring av Rogaland Fylkesbiblioteks biennale konferanser fra 1995 - 2011. Formålet er å skape en felles nordisk plattform for kompetanseheving, meningsutveksling og økt samarbeid på tvers av landegrensene. Både deltakerantallet og den positive responsen fra tidligere år, viser at det er stort behov for en slik møteplass i Norden. 

Målgruppen for konferansen er bibliotekarer, formidlere, forskere, forlag, forfattere, illustratører, lærere og andre med interesse for barne- og ungdomslitteratur i Norden. Dette er aktører som også er viktige for framtidens bibliotek for barn og unge, og vi har derfor valgt å legge konferansen til Sølvbergets egne lokaler. Å bruke et folkebibliotek som ramme for en fagkonferanse har skapt en verdifull synergieffekt, som gjør Nordisk barnebokkonferanse til en unik arena for diskusjon og erfaringsutveksling både på og rundt scenen. 

Litteratur for barn og unge er et fagfelt i konstant utvikling, og i vår digitale tidsalder må både litteraturen selv og de som formidler den være omstillingsdyktige for å nå fram til målgruppen. En videreføring av Nordisk barnebokkonferanse i 2021 vil sikre kontinuitet og skape et stabilt rom for dialog på barnelitteraturfeltet i de nordiske landene. I en tid preget av økt polarisering og flere stengte grenser, er fellesnordiske møteplasser kanskje enda viktigere enn før. Med etableringen av Nordisk Råds barne- og ungdomslitteraturpris 2013, og Norge som gjesteland på bokmessen i Frankfurt i 2019, er tverrnordisk, barnelitterært samarbeid mer aktuelt enn noen gang. 

Konstituert prosjektleder for konferansen:
Sofie Birgitte Andersen: sofie.birgitte.andersen@stavanger-kulturhus.no.

Programmet til Nordisk barnebokkonferanse blir til i samarbeid med programrådet, med representanter fra ulike deler av Norden. Les om programrådet her.

Har du praktiske spørsmål? Kontakt konferanseskranken.

Google+