Hopp til hovedinnhold

Stanley Spencer

Stanley Spencer

Forestill deg at du betrakter to malerier. På det ene ser du deg selv, som med skadefryd nagler Jesus til korset. På det andre stiger du opp fra en kiste på den lokale kirkegården.

 

spencer crucifixion

I en periode i forrige århundre hendte dette fra tid til annen i den engelske landsbyen Cookham. Det hadde seg nemlig slik at en av det 20. århundrets mest anerkjente kunstnere - Stanley Spencer - bodde der.

 

Religiøs realisme

En stor del av Spencers kunst er fremstillinger av bibelske scener, men settingen er alltid den engelske landsbyen hvor han bodde mesteparten av sitt liv. Han var blant annet inspirert av de britiske pre-rafaelittene som fremstilte bibelske og mytologiske motiver i et britisk landskap. I likhet med den italienske maleren Caravaggio, som gjorde religiøs kunst mer realistisk - blant annet ved å la mennesker fra Romas slum være modellene til de bibelske figurene - lot altså Spencer naboene spille avgjørende roller i de religiøse motivene. 

 

En av kunstens store originaler

Spencers kunst føyer seg på den måten inn i en av malerkunstens største og eldste tradisjoner. Men som allerede antydet tolket han de gamle mytene på nye og svært personlige måter. Stilen vitner òg om at Spencer er en av kunstens store originaler. Det figurative aspektet ved maleriene kan minne om strekene fra en tegneserie. Og selv om motivene er velkjente og som regel gravalvorlige, blir de underliggjort av at fremstillingene ofte er komiske og til en viss grad naive. 

Dersom du ønsker å vite mer om Spencer har vi boka Stanley Spencer av Andrew Causey

resurrection_488084a

Google+