Hopp til hovedinnhold

Smil, du har fått hjerneslag

Smil, du har fått hjerneslag

Bibliotekets bidrag til Universitetssykehusets kampanje om hjerneslag.

"Smil - du har fått hjerneslag" er tittelen på en av annonsene som sykehuset har laget i forbindelse med kampanjen som varer fra 23. februar til 29. mars. Kampanjen er laget for å øke bevisstheten rundt hjerneslag og øke folks mulighet til å gjenkjenne symptomene. Jo før det blir oppdaget, jo bedre er nemlig prognosene for å kunne komme tilbake til en god funksjonsevne.

Fra kampanjeteksten:

Hvert år rammes cirka 16 000 nordmenn av hjerneslag. Over 80 prosent av dem kommer så sent til sykehuset at de ikke kan få trombolyse, som er den mest effektive behandlingen. Tid er med andre ord essensielt når det er snakk om hjerneslag. Og da er det viktig å kjenne til symptomene. Helse Vest og alle sykehusene på Vestlandet, Stavanger universitetssjukehus (SUS) inkludert, gjentar derfor hjerneslagkampanjen for å lære befolkningen de tre viktigste kjennetegnene på hjerneslag.

Les mer om kampanjen på sykehusets egen nettside.

Bøker om hjerneslag og andre skader

 

På faktabiblioteket kan du låne fagbøker om hjerneslag, hjernens anatomi, behandlingsformer, og andre hjernesykdommer. Du kan også låne den vakre filmen Amour, som handler om en hjerneslagpasient og hennes pårørende, eller en av romanene som behandler temaet.

Lenke til noen av bøkene vi har stilt ut:

"Jeg får ikke hendene til å gjøre det de skal" av Cathrine Arntzen

Denne boken handler om hvordan det er å leve med apraktiske vansker. Den gir detaljerte beskrivelser av hvordan apraksien erfares, viser seg i konkrete situasjoner og endres over tid. Det fokuseres også på hva helsepersonell kan gjøre for å bedre situasjonen. Boken er beregnet på fagfolk og personer med apraksi og deres nærstående.

Da jeg døde av Ane V. Håbjørg

Forfatteren ble rammet av hjerneblødning sommeren 2009. I denne boka forteller hun om sorgen, urettferdigheten, støtten fra familien, den personlige veksten, og veien tilbake til et godt liv.

Med et slag av Jill Bolte Taylor

Forlagets omtale: "Hjerneforskeren Jill Bolte formidler hva som skjedde i hennes egen hjerne den natten hun selv ble rammet av slag. Akademisk utdannelse veves sammen med personlig erfaring i det som er blitt en fascinerende reise inn i menneskets hjerne, og en guide til alle som er berørt av hjerneslag."

Etter slaget av Kristin Buestad Nonseid

47 år gammel blir ungdomsskolelæreren Kristin Buestad Nonseid rammet av hjerneblødning. Mens hun trente seg tilbake til full førlighet, skrev hun denne beretningen om hvordan det oppleves når livet snus på hodet, og hvordan omgivelsene møter en person som "ikke lenger regnes med".

Aldring og hjernesykdommer

Boka gir grunnleggende kunnskaper om hjernesykdommer som forekommer hyppig i alderdommen, slik som hjerneslag, demens, delirium, epilepsi, Parkinsons sykdom, depresjon, angst, psykoser og søvnforstyrrelser, og om håndtering av pasienter med slike tilstander. Hovedvekten er lagt på momenter av klinisk betydning, og forfatterne har sett på det som viktigere å beskrive praktisk håndtering av pasienter enn å forklare komplekse sykdomsmekanismer. I tillegg finnes generelle kapitler om hjernens aldring og om organisering av helsetjenesten for gamle med hjernesykdommer. Boka er beregnet på studenter i medisin og ergoterapi, samt etter- og videreutdanningene i geriatri, demens og alderspsykiatri.

Hodeskade av Arnstein Finset

Forfatterne beskriver hjernes oppbygning, skadetyper og skademekanismer, følger av skadene samt behandling og rehabilitering. Det legges vekt på de psykologiske virkningene av skaden som hukommelsesvansker, synsvansker, problemer med planlegging og strukturering av adferd. Også de rent fysiske virkningene av skaden blir gjennomgått. Boken henvender seg til helsepersonell, pårørende og mennesker som selv har blitt utsatt for en hodeskade.

Min vei av Anne Britt Stapelfeldt

Forfatteren forteller om hvordan det var å få diagnosen Parkinsons sykdom, og om hvordan hun har valgt å møte de utfordringene hun fikk som følge av dette.

 

 

Maria, Maria av Anne Karin Elstad

Maria arbeider som sosionom, og har familie. En dag får hun slag, som følge av en tids bruk av østrogenpiller. Den første uken ser og hører hun, men har ikke språk. Deretter synker hun mer og mer inn i seg selv, og gjenopplever sekvenser fra barndom og ungdom. Samtidig kjemper hun mot angsten.

Så høyt var du elsket av Nicolaj Frobenius

Et hjerneslag gjør Emil Ulvdals far Viktor til en skrøpelig mann som blir mer og mer avhengig av andre. For Emil dreier tilværelsen nå seg om hvordan han skal sørge for at faren har det trygt og godt. Nye hjerneslag endrer hans personlighet fra en elskelig mann til å bli uberegnelig og rasende. Og Emil ser med fortvilelse en far som forvitrer og som nekter å dø.

Amour av Michael Haneke

Georges og Anne er et kulturelt, pensjonert musikklærerpar. En dag får Anne et slag, og parets langvarige kjærlighet blir satt på prøve.

 

Har du mistanke om hjerneslag? Redd hjernen! Ring 113.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google+