Hopp til hovedinnhold

Randi Helene Førsund, "Magnus Berrføtt": Live fast, die out of town

Frå omslaget til "Magnus Berrføtt"

Ingenting galt med "Alt for Norge", men eg tør meine at kong Magnus Berrføtts motto var hakket spenstigare.

"Kongar har ein til ære, ikkje til eit langt liv", siterer Snorre Sturlason han på, og Magnus Berrføtt (1073-1103) levde opp til namnet. Tretti år gammal døydde han i strid i Irland. Ærefullt og kort, med sverd i hand. Live fast, die out of town. Eller noko slikt.

Irland? Ja, Berrføtt er den siste norske kongen i historia som døydde i strid utanfor landegrensene, og namnet hans lever vidare på Nord-Irland. Der finst det ein eigen Magnus Berrføtt-festival, og to ølsortar oppkalla etter han (Barelegs Brew og Legbiter (etter kongens sverd, Leggbitt)).  

I farfar sine fotspor

Randi Helene Førsund har skrive biografien om kongen. Boka er - som dei andre bøkene i Spartacus/Sagabok sin serie - ein lettlest, men solid inngang til dei norske middelalderkongane. Førsund tek tydelege standpunkt til kjeldene, og har ein engasjert penn.

Klisjeen om haien ligg nær: Som haien må svømme for å halde seg i live, måtte middelalderkongane krige for å halde seg flytande og vise styrke.
Kven var Magnus Berrføtt? Faren var Olav Kyrre, som overlevde blodbadet ved Stamford bridge i 1066, då kong Harald Hardråde og store deler av det norske aristokratiet vart drepne. Kyrre heldt Noreg unna krig i si lange regjeringstid. Det smitta ikkje over til neste slektsledd. Magnus Berrføtt minna meir om farfaren Harald Hardråde (han som invaderte England), med store ambisjonar i Sverige og på dei britiske øyane. 

Som haien

Eg har lese ein del av desse sagakongebøkene dei siste månadane, og klisjeen om haien ligg nær: Som haien må svømme for å halde seg i live, måtte middelalderkongane krige for å halde seg flytande og vise styrke. Fredelege Olav Kyrre er unntaket. I biografien om han fortel biograf Bjørn Bandlien om korleis danskekongen Harald Hen i samtida vart uthengd for å vere for fredeleg. Det skal ikkje vere lett.

Magnus Berrføtt levde eit kort og intenst liv. Sonen var ikkje dårlegare; han seilte Europa rundt med sverd i hand, frå Portugal til Middelhavet og Det heilage landet, vidare til Konstantinopel og heim att til Noreg. Han heitte Sigurd Jorsalfare, og Øystein Morten skreiv i 2014 ei strålande bok om kong Sigurd.

Magnus Berrføtt

 

 

 

 

 

 

Randi Helene Førsund:
Magnus Berrføtt - lån boka på Sølvberget
Spartacus/Sagabok 2012
136 sider

Flere norske middelalderkonger:

LivDødKjent for
Olav Tryggvason (968-1000). Oppvokst i Russland, omreisende tilværelse før han ble norsk konge.Falt i slaget ved Svolder, som forskerne fortsatt strever med å plassere geografisk.Det veldige krigsskipet Ormen Lange. Prøvde å kristne landet, med blandet hell. Står på sokkel midt i Trondheim sentrum. Regnes som grunnlegger av Trondheim.
Olav den Hellige (995-1030). Oppvokst på Ringerike, seilte i viking som ungdom og var i flere år leiesoldat på kontinentet.Falt i slaget på Stiklestad, hvor Olavs styrker møtte en stor bondehær.Ble til Olav den Hellige etter sin død, og Nidarosdomen er bygd på stedet hvor Olavs lik ble gravd ned etter slaget i 1030. Halvbror til Harald Hardråde, som senere ble konge.

Magnus den gode

Magnus den gode (1024-1047). Sønn av Olav den hellige, og ble hentet til Norge fra Russland for å bli konge.Døde 23 år gammel under en flåteekspedisjon til Danmark, enten av sykdom eller fordi han falt i vannet fra et skip.Ble konge i Danmark og Norge, og var på spranget til å et angrep mot England da han brått døde. Nevø til Harald Hardråde, som etterfulgte ham som konge.

Harald Hardråde

Harald Hardråde (1015-66). Bror til Olav den Hellige. Deltok i slaget ved Stiklestad, flyktet deretter utenlands.Falt i slaget ved Stamford Bridge i England.Prøvde å invadere England i 1066. Sentral i oppbyggingen av Oslo som by. Var i flere år leiesoldat for den bysantinske keiseren før han dro til Norge for å bli konge.

olavkyrre100

Olav Kyrre (1050-1093). Sønn av Harald Hardråde, som invaderte England i 1066 - hvor Hardråde døde.Døde av sykdom.Var med til England og invasjonsforsøket i 1066, men deltok ikke i selve kamphandlingene. Fikk tilnavnet Kyrre (den fredelige) fordi Norge ikke førte kriger under hans styre. Sterkt religiøs, og trolig den første lesekyndige norske kongen.

Magnus Berrføtt

Magnus Berrføtt (1073-1103). Sønn av Olav Kyrre, med betydelig mer krigerske instinkter.Falt i kamp i Ulster, Irland. Siste norske konge som døde i strid utenlands.Regnes ofte som den siste vikingkongen, og hadde imperialistiske ambisjoner både vestover (de britiske øyene og Irland) og i Sverige. Fortsatte samtidig moderniseringen av Norge.
Sigurd Jorsalfare (1090-1130). Sønn av kong Magnus Berrføtt.Døde av sykdom.Fikk tilnavnet Jorsalfare fordi han dro på korstog/pilegrimsferd til Jerusalem, hvor han også var innom Portugal og Istanbul. Opprettet Stavanger bispedømme. Etter kongens plutselige død i 1130 brøt det ut en langvarig borgerkrig i Norge.
Google+