Hopp til hovedinnhold

Midtøstenkonflikten på Sølvberget

Midtøstenkonflikten på Sølvberget

Midtøstenkonflikten er en av de mest omtalte i vår tid. Nå vil jeg skryte av Sølvbergets samling med litteratur om emnet.

Sølvberget har en imponerende samling med litteratur om Palestina og Israel.

Jeg er midtøstenhistoriker, så jeg burde vite det. Samlingen er kanskje mindre spisset enn den på universitetet i Bergen, der Midtøsten-seksjonen inneholder utgivelser som "Annual report of the Director of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, 1 July 1959 - 30 June 1960" og "Essays on the American public opinion and the Palestine problem" fra 1969 ... men dette pirrer nok de færreste av oss (og for de som skulle ønske det, så kan vi jo fjernlåne)!

last ned

På bokpraten den 22. mai kom Tor Øystein Vaaland og snakket om sin reise i dagens Israel og Palestina i et nytenkende og inspirert foredrag. Vaalands På stengte stier - en vandring i dagens Israel og Palestina er en vakker bok, der perspektivet er gitt enkeltmenneskene og jorden. Den er et velkomment bidrag i en bokverden der svært mye handler om konflikten først og fremst.

Men nå når vi først har kommet inn på Palestina, hvorfor ikke vise fram noen av de andre bøkene, de som handler om konflikten og historien? Sølvberget huser virkelig noen skatter her. Svært mange gode forfattere har engasjert seg i denne saken, og mange av bøkene er verd å lese både for forståelse, forargrelse og forlystelse.

 

 

Først - en (veldig) kort historikk over konflikten (kun lett farget av artikkelforfatterens sympatier):

1. Folkeforbundet (senere FN) overtok området Palestina som mandat etter 1. verdenskrig. Vil du vite hvorfor? Les f.eks. The great war for civilisation av Robert Fisk!

thumbnail

2. Jøder innvandret fra Europa. Til slutt var de så mange at deres ønske om egen stat ble en realitet. For ett av mange blikk på dette, les f.eks. Aliyah, drømmen som ble virkelighet av Hans P. Pedersen.

Krig:

3. FN foreslo deling av landet i 1947. Araberstatene stemte nei. Israelerne utropte seg likevel til stat i 1948. Krigen som fulgte førte til utdrivning av 7-800 000 palestinere, noe som ble til "flyktningproblemet" som fortsatt tas opp i de såkalte fredsforhandlingene. Israel overtok landsbyene deres, og en mye større del av landet enn det som FN hadde tiltenkt dem.

4. I 1964, for 50 år siden i år, ble PLO opprettet som palestinernes frigjøringsorganisasjon. Før dette hadde ikke palestinerne selv tatt mye ansvar, men med Yasir Arafat endret det seg. De drev geriljakrig fra bl.a. Libanon.

5. I 1967 startet Israel seksdagerskrigen mot Egypt, Jordan og Syria. De vant stort og endte opp med å okkupere Vestbredden og Gaza. Det er grensene fra før 1967 folk stort sett snakker om når det snakkes om landområder som tilhører Palestina. 1948-grensene er ikke lenger aktuelle.

"Konflikt":

last ned (1)

6. PLO fikk observatørstatus i FN i 1974. I 1991 gikk USA og Israel bort fra å kalle dem en terrororganisasjon på grunn av fredsforhandlingene som pågikk. Og Oslo-avtalen kom til i 1993. Denne ble ansett som et stort skritt på veien mot forsoning, og norske politikere spilte en viktig rolle. Ettertiden har dessverre vist at avtalen gjorde livet verre for palestinere, og at Israels løfter ikke har blitt overholdt. Les gjerne Fred i vår tid av Arne Ørum for et sint perspektiv.

7. Langvarig okkupasjon, pågående konflikt og manglende løsninger har ført til en sterk vekst i islamistiske bevegelser. Vesten og modernisering har ikke ført fram, PLOs sekulære organisasjon feilet. Hamas i Palestina og Hizbollah i Libanon gav hjelp til menneskene på bakken gjennom sine sosiale programmer, og snakket om arabisk identitet og verdighet. Derfor opplever de støtte i befolkningen. Dessverre er dette religiøse regressive bevegelser som sjelden bidrar til forsoning - eller til likestilling og menneskerettigheter.

 

Nok fra midtøstenhistorikeren. Her en noen av bøkene vi har! Mange av disse er stilt ut på Faktabiblioteket, i Sølvbergets tredje etasje:

 

Mur av Nora Ingdal

Forfatterne har reist langs Israels separasjonsmur på den okkuperte Vestbredden, og møtt mennesker på begge side av muren.

Betlehem under beleiring av Mitri Raheb

Boken inneholder fortellinger fra Betlehem under okkupasjon av Israel. Fortellerstemmen tilhører en kristen palestiner som lever i kritisk solidaritet med sitt folk og som bærer på håpet om en fremtid for både palestinere og israelere i rammen av en rettferdig fred.

 

Israel - elsket og hatet fra 1983, Karl Emil Hagelund

35 års drama i Midt-Østen gjenfortelles, slik det opplevdes i Norge. Om Norges forhold til Israel.

Til fots i Palestina av Raja Shehadeh

thumbnail (2)

Da forfatteren startet sine vandringer i de palestinske fjellene, skjønte han ikke at han gikk i et landskap som var i ferd med å forsvinne. Men så en dag dukket betongen opp i dette landskapet. De sju turene forfatteren skildrer, fant sted i en periode på 27 år, på forskjellige tidspunkter i palestinsk historie. Vi følger ham i fjellene rundt Ramallah, ørkenen som omgir Jerusalem og de store kløftene ved Dødehavet. I dag er mange av disse landskapene vanskelig tilgjengelige, om ikke utilgjengelige.

Hvordan helbrede en fanatiker av Amos Oz

I denne boka diskuterer forfatteren hvordan man kan helbrede fanatisme, og peker på at det handler om en eldgammel konflikt. Han mener at fanatisme er en alltid tilstedeværende bestanddel av menneskenaturen. Palestinske forfatter Izzat Ghazzawi tar for seg kulturens og litteraturens rolle i konfliktområder.

Intifadaens barn: et møte med palestinske kvinner og barn av Karoline Frogner

Fotografen Karoline Frogner har i løpet av de årene den palestinske Intifadaen har vart, gjentatte ganger vært på reportasjereiser i området. Reisene har resultert i INTIFADAENS BARN - en "annerledes krigsreportasje". Karoline Frogners fotoform er direkte. Øyenkontakten er viktig. Hun tilstreber størst mulig nærhet i bildene og prøver å komme bak myten om "palestineren med det maskerte ansiktet"

Jeg så Ramallah av Mourid Barghouti

Forfatteren må leve tretti år i eksil etter seksdagerskrigen i 1967, hvor han blir stengt ute fra sitt hjemland. Han streifer omkring mange av verdens byer, uten å finne sikkerhet noe sted. Han er separert fra sin familie for flere år av gangen, aldri sikker på om han er en besøkende, en flyktning, en statsborger eller en gjest. Da han er på sin første reise siden den israelske okkupasjonen, er han ikke i stand til å gjenkjenne sin barndoms by, Ramallah. Møtet mellom hans gamle minner om Palestina og det han nå opplever, forsterker hans følelse av hva det betyr, ikke bare å være uten et land, men også uten et hjemsted og statusen av å være menneske.

 

 

Drømmen om Israel av Nils A. Butenschøn

thumbnail (7)

Hva innebærer staten Israels rett til å eksistere, hvordan begrunnes dette, og hva kan vi godta av konsekvenser for andre ved sikringen av en slik rett? Forfatteren peker på at i staten Israel konfronteres det historiske jødespørsmålet i Europa med Palestina-spørsmålet i Midtøsten. Hans siktemål med boken er å bidra til en dypere forståelse av staten Israel som bærer av jødisk identitet etter 2. verdenskrig, og dens karakter som regime i Palestina. Boken drøfter Israel i forhold til sitt historiske utgangspunkt - hvilke problemer er løst, og hvilke er skapt? Forfatteren har lagt stor vekt på å få frem bakgrunnen for sionismen, forskjellige retninger innen sionismen, og brytninger den har gjennomgått før og etter opprettelsen av staten Israel. Bokens fire deler er løst kronologisk ordnet, fokusert på visse av sionismens hovedsider under dens utvikling - sider forfatteren mener har særlig betydning for å forstå dagens problemer i Israel-Palestina-konflikten.

Vitne av Gunnar Hybertsen

Boken handler om sykepleieren Venke Aarethuns opplevelser under hennes innsats som solidaritetsarbeider i Palestina og i Libanon gjennom to tiår, og om mennesker hun har møtt. Her skildres det palestinske folkets lidelser, fra borgerkrigen i Libanon via intifadaen, Oslo-prosessen og opprettelsen av palestinsk selvstyre; frem til fredsprosessens gradvise oppløsning. Venke Aarethun har etter hvert opparbeidet seg stor kunnskap om Palestina-konflikten gjennom sitt arbeid med vanlige mennesker, så vel som gjennom kontakt med de forskjellige politiske aktørene i området - særlig nevnes Yasir Arafat. Hun har også vært leder for Palestinakomitéen fra 1994 til 2004. Boken er basert på samtaler mellom forfatteren og Aarethun, og på hennes dagboknotater og brev.

Sharon og min svigermor av Suad Amiry

Denne boken består av to dagbøker, og strekker seg over perioden 1981 til 2004. Det starter med at forfatteren reiser fra Amman, hvor hun har bodd mesteparten av sitt liv, til Ramallah, som er under israelsk okkupasjon. Der møter hun sin fremtidige ektemann - og svigermor. I dagbøkene skildres dagliglivet under okkupasjonen, og hvordan det blir påvirket av hyppige møter med israelsk administrasjon og israelske soldater.

Og selvfølgelig:

Kultur og motstand av Edward Said

Boka inneholder en samling intervjuer med den anerkjente kultur- og litteraturkritikeren Edward W. Said. Han forteller om hvordan folkelig motstand har vært sentralt for hans forståelse av kultur, historie og sosiale omveltninger. Her presenteres forfatterens visjon om en sekulær, demokratisk fremtid i Midtøsten - og i verden.

God lesning!

 

 

Forsidebildet og bildet av PLOs logo er hentet fra Wikicommons.

Google+