Hopp til hovedinnhold

Hvert barn er en mulighet

TV-aksjonen 2017

22.oktober går NRKS årlige TV-aksjon av stabelen. I år er den viet UNICEF sitt arbeid for utdanning for barn i krigsrammede land.

Utdanning i kriser

Barnekonvensjonen sier at alle barn har rett til utdanning. Men 24 millioner barn i verden får ikke skolegang på grunn av krig og konflikt. Likevel går veldig lite av de humanitære budsjettene til utdanning.

Årets TV-aksjon retter fokuset mot de store konsekvensene krig og konflikt har for barns skolegang – og mot de alvorlige ringvirkningene dette får: «Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt lands framtid på spill».

skole

Syria, Colombia, Sør-Sudan, Pakistan og Mali

UNICEF vil bruke midlene fra TV-aksjonen i Syria, Colombia, Sør-Sudan, Pakistan og Mali.

Behovene i de ulike hardt rammede landene er kartlagt, og blant annet skal skoler gjenreises, lærere utdannes og skoleutstyr anskaffes. UNICEF vil også spesielt bruke ressurser på marginaliserte grupper som jenter, minoriteter og barn med nedsatt funksjonsevne.

Enkeltskjebner

I tillegg til å fokusere på barn som en sårbar gruppe løfter UNICEF fram enkeltskjebner. Skolegang er enormt viktig for det enkelte barns liv og framtid. Å lære er det mange barn ønske seg aller mest, og det foreldre drømmer om for barna sine.

Skole og utdanning vektlegges som den eneste veien ut av fattigdom og nød, og som helt nødvendig for å gjenreise krigs- og konfliktrammede land.

 

slole2

 Bli med!

Dersom du vil delta på verdens største dugnad og bli bøssebærer kan du ringe 02025 eller gå inn på www.blimed.no

Utstilling

På Sølvberget stiller vi ut bøker om barns rettigheter, om de aktuelle landene, og barnebøker på de forskjellige språkene – samt aktuell musikk og film.

Kilder: www.unicef.no

 
Google+