Hopp til hovedinnhold

Fragmenter blir en helhet

Fra omslaget til "Gjøre godt" av Trude Marstein

En historie kan fortelles på mange måter. Den tradisjonelle romanen er ofte kronologisk og med èn fortellerstemme, mens nyere litteratur kan være mer original i form og fortellerteknikk. Her presenteres et knippe.

Anne B. Ragde gjorde en vri i familieromanen Arsenikktårnet.  Her følger vi tre generasjoner kvinner: mormor, mor og datter, men i omvendt rekkefølge: Historien begynner med yngste generasjon og går bakover.  En god roman som dessverre ikke fikk den oppmerksomheten den burde hatt da den skulle utgis. Lanseringsdatoen var nemlig satt til 12. september 2001.

 

Nancy Huston: Bruddlinjer

Hustons fortelling går også bakover.  I Bruddlinjer møter vi en amerikansk slekt gjennom fire generasjoner. I hver generasjon ser vi samtiden gjennom familiens seksåring og for hvert skritt bakover i tid avdekkes familien hemmeligheter.  Et spennende fortellergrep og steke historier. 

Nancy Huston - Bruddlinjer

 

Carl Frode Tiller: Innsirkling (i tre bind)

En mann ligger på sykehus med hukommelsestap og legene etterlyser brev fra folk som kjenner ham, for å se om dett kan hjelpe ham tilbake til livet.  Disse brevene forteller ikke bare om denne mannen, men også om familieliv, relasjoner og samfunnsforhold rundt årtusenskiftet. Spenningsnivået stiger og Tiller byr på en overraskende slutt.

Carl Frode Tiller - Innsirkling

 

Trude Marstein: Gjøre godt

Store og små hendelser i en norsk småby en junihelg beskrives gjennom observasjoner gjennom øynene til et antall personer (og en hund).  Fortellingen drives framover som en stafett, der en fortellerstemme slutter fortsetter en annen og underveis berøres samme hendelse av ulike personer.  En utrolig fascinerende roman.

Trude Marstein - Gjøre godt

 

Jan Kjærstad: Jonas Wergeland-trilogien (Forføreren, Oppdageren og Erobreren)

I trilogien fortelles historien om Jonas Wergeland, en berømt TV-personlighet som er dømt for drapet på sin kone.  I den første (forføreren) kan vi lese Jonas’ egen fortelling, mens de to andre (Erobreren og Oppdageren) er beskrivelser av ham fra to personer som står eller har stått ham nær.  Portrettene av Jonas Wergeland blir svært ulike, slik Kjærstad tar i denne trilogien tak i utfordringen med å skrive en biografi.  Hvem kjenner den hele og fulle sannheten, hvem eier et liv? 

Jan Kjærstad - Forføreren

 

Selma Lønning Aarø: Venstre hånd over høyre skulder

Som i Tillers Innsirkling spinner handlingen rundt en mann som ligger hjelpeløs på sykehus.  Simon er i koma etter en trafikkulykke og de tre kvinnene rundt ham forteller om sin relasjon til denne mannen: hans kone, hans datter og hans gravide elskerinne.  Det er fortellinger om sorg, savn og skyld.  En fin leseopplevelse.

Selma Lønning Aarø - Venstre hånd over høyre skulder

 

Marlene van Niekerk: Agaat

Sør-Afrika. En hvit godseierfrue forbarmer seg over en svart jente med en lett funksjonshemming.  Hun gir henne opplæring i husarbeid og de to lever side om side på gården til vi møter dem på fruens dødsleie.  På dette tidspunktet har avhengighetsfoholdet forskjøvet seg.  Romanen er et tidsbilde fra siste halvdel av 1900-tallet og ettersom fortellerstemmen skifter mellom de to kvinnene blir motsetningen mellom svarte og hvite tydelige.

Niewkirk - Agaat

 

Mary Ann Schaffer: Guernsey forening for litteratur og potetskrellpai

Etter annen verdenskrig kommer forfatteren Juliet Ashton i kontakt med en litteraturgruppe på Guernsey. Bøkene har vært til glede og trøst for dem gjennom de vanskelige årene.  Hun fascineres av menneskene og fortellingene, og skjønner snart at hun har stoff til en ny bok.  Historiene blir fortalt gjennom brev til og fra Juliet. Forfatteren har lykkes godt i lage et portrett av avsenderne, og forholdet mellom avsender og mottaker. Stemning, personlighet og humør avspeiles i måten de formulerer seg på. Det er friskt, sjarmerende, elegant og underholdende.

Mary Ann Shaffer - Guernsey forening for litteratur og potetskrellpai

 

Siri Hustvedt: Denne flammende verden

Denne romanen består av ulike tekster: dagboknotater, brev, kunstanmeldelser og intervjuer.  Tilsammen gir disse tekstene et bilde av Harriet som kunstner, venninne, partner og mor, og hun trer fram som en ekstraordinær personlighet. Hustvedt mestrer vekslingen mellom forskjellige former og stiler, slik at også avsenderne trer fram som tydelige skikkelser.

Siri Hustvedt - Den flammende verden

 

Jenny Erpenbeck: Alle dager ende

En jente blir født tidlig på 1900-tallet, men dør som ganske liten.  Erpenbeck fabulerer om hva som kunne skjedd om hun hadde levd videre og slik beskrives hennes liv gjennom hele århundret.  Hun befinner seg flere ganger i begivenhetenes sentrum rundt i Europa og slik fortelles også århundrets historie.  Originalt og tankevekkende.

alle dager

Simon Stranger: Leksikon om lys og mørke

Historien om landssvikeren Henry Rinnan veves sammen med en jødisk familie fra Trondheim.  Det er vonde fortellinger om flukt, frykt, ondskap og tortur.  I 29 små kapitler med stikkord fra A-Å, noen opplysende som i et leksikon, mens andre er nærmest poetiske og gir leseren den nødvendige pausen som trengs for å lese videre

Leksikon om lys og mørke

Paul Auster: 4321

Arhibald Isaac blir født i 1947 som eneste barn av Rose og Stanley Ferguson. Samtidig fødes tre andre gutter ved samme navn og samme genmateriale, men de kommer til å vokse opp under ulike omstendigheter, med forskjellige forutsetninger og de utvikler seg i ulike retninger.  Slik beskrives USA i siste halvdel av 1900-tallet

 

4321

Bjarte Arneson: Du og jeg og Vito

Hvorfor beit Noa seg i tåa?  Det får du vite i denne novellesamlinga.  Hver novelle starter med førstelinja i en barnesang, men deretter tar handlingen en helt annen retning.  Noen ganger morsomt og andre ganger litt uhyggelig, men som regel med et skapt blikk på vår samtid

du og jeg og vito

Google+