Hopp til hovedinnhold

Fortellinger om sykdom

Fortellinger om sykdom

Hva kan litteraturen fortelle oss om sykdom, liv og død?

Ti tusen

Torsdag 5. mars er det bokprat med Bjørn Godøy som har skrevet boka Ti tusen skygger. En historie om Norge og de spedalske. Spedalskhet står også sentralt i Catarina Cattaneos roman Jeg sluttet å telle dager fra 2014 som blant annet handler om forholdene for spedalske på St. Jørgens hospital i Bergen på slutten av 1800-tallet. 

Det finnes også flere andre romaner om spedalskhet, og sykdom generelt er et utgangspunkt for mye litteratur. Sykdom som litteratur. 13 utvalgte diagnoser er også tittelen på en fagbok av Hilde Bondevik og Knut Stene-Johansen. De 13 diagnosene de skriver om, er pest, influensa, lepra, syfilis, tuberkulose, aids, epilepsi, kreft, hjertet, anoreksi, hysteri, depresjon og selvmord. Ikke spesielt lystig, men vi har likevel latt oss inspirere av denne boka og den kommende bokpraten og har laget en utstilling på Kulturbiblioteket med tittelen "Fortellinger om sykdom".

Sykdom som litteratur

Det innledende kapittelet i boka til Bondevik og Stene-Johansen gir en interessant innføring i sykdom som litteratur sett fra ulike perspektiv. Litteratur om lidelse og elendighet går langt tilbake i tid, og forfatterne tar for seg tekster fra den vestlige kanon fra antikken og opp til i dag med et stort spenn i litteraturen som omtales. 

Før romanen finner sin form, er sykdom i kunsten knyttet til større fortellinger. I Giovanni Boccacios verk Dekameronen (1348-53) er pesten i Firenze i 1348 selve rammefortellingen. 10 ungdommer rømmer til en villa og fordriver tiden med å fortelle hverandre tilsammen 101 historier. Svartedauen er levendegjort i norsk historie både i tekst og bilde, for eksempel i Theodor Kittelsens mange framstillinger, som i illustrasjonsbildet ovenfor. Det er først når romansjangeren finner sin moderne form på slutten av 1800-tallet at sykdom blir framstilt som mer subjektive erfaringer. Med romanens utvikling utover 1900-tallet blir også fortellingene mer og mer sentrert rundt individet. I dag er sykdomsfortellingene lett tilgjengelige, kanskje særlig via blogger, som kan gi et nært innblikk i individets sykdomsforløp, erfaringer og refleksjoner. 

Bondevik og Stene-Johansen viser hvordan sykdomsbegrepet blir forklart og forstått i en mer humanistisk kontekst, og hvordan vi lar oss styre av fortellinger, begrepsbruk og mytologisering knyttet til sykdom og diagnoser, liv og død. Hvordan snakker og skriver vi om sykdom? Hvilke ord velger vi å bruke? Dette er ingen lettlest bok, men er du på jakt etter mer teoretiske tilnærminger til dette emnet, er det et verk som forener litteraturvitenskap og idéhistorie med et medisinhistorisk perspektiv, og der både sakprosa, skjønnlitteratur og kunst blir omtalt. 

Sykdom er ikke et begrep vi knytter til noe godt. Vi ønsker ikke sykdom, samtidig er sykdommene der. Hva kan så litteraturen gi oss? I kapitlet om lepra blir noe av skjønnlitteraturens verdi framhevet: "Skjønnlitteraturen tilfører sykdomsforståelsen innsikter om nødvendigheten av toleranse, omsorg, solidaritet, moral, etikk og kjærlighet og en billedrikdom som også inkluderer skjønnhet. På et vis er lepra et symbolsk symbol, en fordoblet metafor, ettersom spedalskhet kan stå som bilde for alle former for stigmatiserte sykdommer, alle former for urenhet som opprører og fører til utstøtelse, og som sådan minner oss om hvor viktig fakta er for å bringe balanse i forholdet mellom sunne og usunne former for renhet" (Bondevik og Stene-Johansen 2014:106). 

Munch_Det_Syke_Barn_1896

Edvard Munch: Det syke barn (1885-1886)

Romaner om ulike sykdommer

Nedenfor har vi samlet titler på romaner, diktsamlinger og drama som tar for seg spesifikke sykdommer. Kategoriene og titlene er hentet fra boka til Bondevik og Stene-Johansen, men også etter tips fra Sølvbergets bibliotekarer. Det er på ingen måte en uttømmende liste, og det er en god blanding av klassikere og samtidsromaner.

Oversikten kan også være nyttig for elever som vil skrive fordypningsoppgave om dette emnet, og flere titler om sykdommer relatert til psykiske lidelser finnes på nettsidene våre om fordypningsoppgaven. Klikk på titlene for å lese mer om bøkene og ev. reservere boka. NRKBok har også en fin artikkel om romaner der handlingen utspiller seg på mentalsykehus. 

Pest og influensa

Boccacio, Giovanni: Dekameronen

Camus, Albert: Pesten 

Heivoll, Gaute: Kongens hjerte (radesyken)

Homer: Illiaden 

Kittelsen, Theodor: Svartedauen 

Mann, Thomas: Trolldomsfjellet

Maxwell, William Keepers: They Came Like Swallows 

Lepra/spedalskhet

Cattaneo, Catarina: Jeg sluttet å telle dager

Hislop, Victoria: Øya

Newth, Mette: Det mørke lyset

Vik, Berit Vatne: Dagen om natta

Syfilis

Baudelaire, Charles: Det ondes blomster

Ibsen, Henrik: Gengangere

Jæger, Hans: Syk kjærlihet, Bekjendelser, Fængsel og fortvilelse

Mann, Thomas: Doktor Faustus

Shakespeare, William: Kong Lear

Tuberkulose

Dumas, Alexandre: Kameliadamen

Hamsun, Knut: Siste kapittel

Haugen, Paal-Helge: Anne

Jacobsen, Jens Peter: Niels Lyhne

Mann, Thomas: Trolldomsfjellet

Remarque, Erich Maria: Tre kamerater

Aids

Brodin, Elin: Kjære Timo 

Fossum, Marita: Verden utenfor 

Gardell, Jonas: Tørk aldri tårer uten hansker (trilogi)

Mankell, Henning: Ildens gåte 

Epilepsi

Bernhard, Thomas: Amras

David B.: Epileptisk

Dostojevskij, Fjodor: De fornedrede og krenkede, Idioten, De besatte, Brødrene Karamasov

Hustvedt, Siri: Med bind for øynene

Wassmo, Herbjørg: Karnas arv

Kreft

Cleave, Chris: Gull

Francke, Ellen: Det dobbelte kyss

Green, John: Faen ta skjebnen 

Haagensen, Nils-Øivind: Spredning

Hollup, Anne Grethe: Engel 

Hovland, Ragnar: Ei vinterreise

Nesse, Åse-Marie: For bare livet, Den tredje porten

Solzjenitsyn, Aleksandr: Kreftavdelingen

Stifoss-Hanssen, Ellisiv: La meg sove til dette bare er en drøm

Stokke, Regine: Regines bok 

Zorn, Fritz: Mars

Spiseforstyrrelser

Agerholm, Susanne: Hvitt porselen 

Biermann, Cecilie: Sweetmint 

Kafka, Franz: En sultekunstner

Kroneberg, Benedicte Meyer: Hvis noen ser meg nå

Lecca, Nicola: Den forhatte kroppen 

Lillegraven, Ruth: Manilahallen

Oksanen, Sofi: Stalins kyr

Sartre, Jean Paul: Kvalmen

Scheen, Kjersti: Bare en dagMånefeen 

Trohaug, Ragnfrid: Frå null til no 

Hysteri, melankoli, depresjon

Bjørnstjerne, Bjørnson: Over ævne, Magnhild

Duras, Marguerite: Elskeren

Enquist, Per Olov: Boken om Blanche og Marie

Flaubert, Gustave: Madame Bovary

Fosse, Jon: Melancholia I-II

Hamsun, Knut: Sult

Hustvedt, Siri: Med bind for øynene, Det jeg elsket

Ibsen, Henrik: Hedda Gabler

Selvmord

Andersen, Merete Morken: Hav av tid

Askildsen, Kjell: En plutselig frigjørende tanke

Bakkeid, Heine: Uten puls

Bjørnstad, Ketil: Tesman

Fosse, Jon: Natta syng sine songar, Ein sommars dag

Francke, Ellen: Glass

Frobenius, Nikolaj: Det aller minste

Goethe, Johann Wolfgang von: Den unge Werthers lidelser

Hornby, Nick: Fritt fall

Loe, Erlend: Muleum

Paasilinna, Arto: Kollektivt selvmord

Plath, Sylvia: Glassklokken

Racine, Jean: Fedra

Sørum, Steffen: Du elsker meg

Woolf, Virginia: Mrs. Dalloway

Øyby, Mattis: Alle ting skinner

Google+