Hopp til hovedinnhold

Bruk vett på nett

Bruk vett på nett

Vi har samlet bøker, nettsider og tips om god nettbruk.

At vi må være forsiktige med hva vi deler på internett, og at vi må lage gode passord, er noe de fleste vet. Men det kan kanskje være lurt med en liten påminnelse? Når penger, sensitive opplysninger og vårt sosiale liv samles i en smarttelefon eller PC, er det viktig å bruke vett slik at ikke informasjonen havner på avveie.

Nettsider

Nettvett omfatter mange aspekter. Det dreier seg blant annet om å være bevisst på hva man deler, om å beskytte sin egen informasjon med gode passord, og om å behandle andre på nett med respekt. Vi anbefaler å lese litt på nettvett.no, som inneholder god informasjon og mange veiledninger i sikker nettbruk. Her finner du veiledninger og informasjon både for barn og voksne

Nettsiden ung.no har også god informasjon om nettvett. 

Sikkerhet og passord

Hvordan skal et godt passord se ut? Nettvett.no har en god bruksanvisning for dette, som du kan finne her. Kort oppsummert sier den at gode passord:

  • Bør ha en lengde på minst 12 tegn
  • Bør helst bestå av tall, symboler og små/store bokstaver
  • Bør helst ikke være et ord i ordboken, eller inkludere ord/tall som kan assosieres med deg
  • Bør ikke gjenbrukes på flere nettsider. Passordet bør være unikt for hver enkelt nettside.
  • Benytt 2-trinns verifisering der dette er mulig.

Kanskje blir du lei av å til stadighet bli bedt om å oppdatere programvare? Det er en sikkerhetsmessig fordel å ha dette oppdatert, så gjør det selv om det tar et par minutter. Ofte repareres sikkerhetshull i nye versjoner. Denne uka kom det en ny oppdatering av Apples operativsystem iOS, og avisene er raskt ute med å oppfordre til å oppdatere.

Sosiale medier

Det kan være fristende å dele mye på nettsider og sosiale medier, og nettet er også en arena for debatt og ytringer. Husk at opplysningene kan ses av mange. Det er like alvorlig spre hatefulle ytringer på nettet som i den «virkelige verden». Under emneknaggen netthets har NRK samlet artikler om temaet. Her finnes blant annet artikler om mennesker som blir utsatt for diskriminering og hatefulle ytringer på nettet, og om sosiale medier.

Nettvett og oppførsel på nett er et tema som vi har flere bøker om.

nettvett

Redd Barna ga i 1999 ut sine første regler for nettvett. Reglene legger vekt på å forebygge mobbing og lære barn en god og ansvarlig nettkultur. Med utgangspunkt i reglene har Janne Aasebø Johnsen gitt ut boka «Nettvett» som inneholder en historie til hver enkelt regel, og spørsmål til diskusjon.

 

logg av

En form for nettvett, kan være å ha vett nok til å logge av. La den digitale verden seile sin egen sjø. Lese en papirbok, gå en tur, sove. Dette skriver Thomas Moen og Lars Bratsberg om i boka «Logg av : hvordan finne balansen i din digitale hverdag». Det skjer noe med oss og vårt forhold til omgivelsene når vi bare kommuniserer digitalt, skriver forfatterne av «Logg av». Denne boken gir tips om hvordan man kan finne en god balanse i den digitale hverdagen, slik at man kan være tilstede både sosialt og på jobb, og sove godt uten å stresse for å få nok søvn.

 

barn og personvern

«Barn og personvern» av Sara Eline Grønvold

Er det greit å dele bilder av og informasjon om barn i sosiale medier?

Denne boken retter et kritisk, men nødvendig søkelys på dette spørsmålet. Den ser også på barns rett til personvern, privatliv, hva som er greit og ikke greit å presentere av bilder og opplysninger om barn, og samtidig hvordan en skal håndtere dette med norsk lov og barnekonvensjonen som bakteppe. Boken er skrevet for alle som er opptatt av barn og barns rettigheter når det gjelder publisering av bilder og andre personopplysninger på internett, i sosiale medier og bildedelingstjenester.

 

Andre bøker om emnet

«Personvern i informasjonssamfunnet».

«Personvernhåndboken» 

«Overvåkningssamfunnet» av Eirik Newth

«Meningers mot» av Aina Landsverk Hagen 

«Nettkidsa» av Per Kristian Bjørkeng 

«Digital demens : alt om hvordan digitale medier skader deg og barna dine» av Manfred Spitzer 

"Sosiale medier i samfunnet" av Jan Frode Haugseth

"Liker - liker ikke"

Google+