Hopp til hovedinnhold

Bøker om dyrevelferd og vegetarisme

Bøker om dyrevelferd og vegetarisme

1. oktober var verdens vegetardag. Biblioteket har bøker med oppskrifter og inspirasjon, og bøker om hva som gjør at folk velger den grønne sti. Eller den brune (bønner). Eller den gule (bulgur).

For ikke så lenge siden, da jeg møtte en vegetarianer, var den første assosiasjonen min Slipp Jimmy fri-fundamentalister som slapp løs forskningsdyr og skrek "stakkars dyran" når de ble spist av hverandre. Nå er jeg selv blitt en nesten-vegetarianer, på et gunstig tidspunkt. For vegetarisme har blitt ganske utbredt og blir ofte møtt med positive reaksjoner i Norge.

 

 

Det er mange årsaker som kan nevnes til forsvar for vegetarisme. Noen av de viktigste er:

 

1. Miljøet

FNs klimapanel viser at kjøttproduksjonen står bak mer utslipp enn hele transportindustrien - 18 % av globale utslipp. Derfor anbefaler blant andre lederen for klimapanelet at folk skal spise mindre kjøtt (VG).

Siri Karlsen Bellika skrev i Aftenposten i desember 2013 at "[m]iljøkonsekvensene av våre forbruksvaner blir stadig mer tydelige. Samtidig som vi vil ha mer individuell frihet, får vi også mer ansvar gjennom vår rolle som "politiske forbrukere". Men er vi egentlig skikket til å ta de riktige valgene, og er forbrukene alene ansvarlige?

Kjøttprodukter er verstinger i miljøsammenheng. Kjøttproduksjonen står alene for 18 prosent av de totale klimagassutslippene på verdensbasis, samtidig som den er en direkte trussel for verdens ferskvannsressurser og biologiske mangfold. Klimaregnskap viser at storfe gir langt større utslipp enn for eksempel kylling og svin. I takt med at kjøtt relativt sett blir stadig billigere, øker forbruket av kjøtt i Norge. Samtidig har norsk import av storfekjøtt også økt de siste årene."

Les hele artikkelen her.

 

2. Bærekraft, framtid og sånn

I tillegg til utslipp, bruker kjøttindustrien over 30 % av jordens areal til fôr og beitemark! Avskoging og utrydding av planteliv er direkte konsekvenser av denne bruken.

Kjøttindustrien er overhodet ikke bærekraftig. Det krever mye mer energi å produsere kjøtt enn vegetabilske produkter. Det tar 11 ganger så mye energi å produsere en kalori fra ett kjøttprotein som det krever å produsere en kalori fra ett planteprotein. (Kilde: PETA)

 

3. Dyrevelferd og dyreetikk

Å drepe dyr for å spise dem er for mange umoralsk, særlig siden dette har vist seg å være ernæringsmessig unødvendig. Tidsskriftet Dyade drøfter dette spørsmålet bl.a. i sin artikkel "Hvorfor spiser du ikke din cocker spaniel?"

Undertegnede ble overbevist av den klassiske Dyrenes frigjøring av Peter Singer, der forfatteren usentimentalt skisserer opp dyrs lidelser i forskningen, og særlig i kjøttindustrien. Denne begrunnelsen er todelt - mange mener at så lenge dyrene ikke lider, så kan det forsvarer at de drepes for å spises. Andre trekker argumentet lenger, og mener at å drepe og spise dyr i utgangspunktet er unødvendig og en del av en storindustri som tjener penger på en produksjon som ikke er bærekraftig for verden, som tjener penger på lidelse, og som sender masser av folk ut i en livsstil som gir dem dårlig helse. Jeg tilhører nok denne kategorien.

 

4. Personlig helse og smaksopplevelse

En god del synes vegetarisk kost smaker bedre, eller gir kroppen en lettere følelse av velvære. Mer kjent er helsemessige begrunnelser for vegetarianisme. Moderne medisinsk forskning synes relativt entydig å vise at vesentlig reduksjon av animalsk føde gir helsemessige gevinster. Et fullt vegetarisk kosthold synes derimot ikke å være forbundet med helsemessig risiko. (Denne informasjonen er hentet fra Dyade.)

 

Til bøkene!

Bøker om vegetarmat

Friske vegetariske oppskrifter av George D. Pamplona-Roger

Boken består av 250 vegetariske oppskrifter som er spesielt utvalgt på grunn av sine helsebringende effekter. Oppskriftene er klassifisert etter hvilke organer eller deler av kroppen de har spesielt god virkning på.

Verdt å vite om vegetarmat av Vibeke Videm

 

Den grønne supermaten av David Sandoval

Denne boken tar for seg helsefordelene ved grønn mat. Forfatteren mener at den grønne supermaten utsetter aldringsprosessen, hjelper deg å overvinne sykdom og forebygger livsstilssykdommer som fedme, stress, diabetes og depresjoner. Boken setter fokus på de helbredende egenskapene i grønnsaker og supermat gjennom vitenskapelig testing. Med oppskrifter, litteraturliste og register.

Fargerikt, velsmakende vegetarisk av Christine McFadden

Kokebok med 99 oppskrifter fra hele verden med hovedvekt lagt på oppskrifter fra middelhavsområdene. Alle rettene i boken er illustrert med fargefotografier. 

 

 

Bøker om dyreetikk

Dyrenes frigjøring av Peter Singer

I denne boken angriper forfatteren menneskets diskriminering av andre levende vesener. Han beskriver misgjerninger begått mot dyr i laboratorieforskning og avdekker en rystende virkelighet for dyrene i det moderne landbruk. Videre argumenterer han for at alle vesener som kan føle lidelse, må omfattes av våre etiske vurderinger, og han bygger i denne boken opp en moralfilosofi som også inkluderer dyrene.

Å spise dyr av Jonathan Safran Foer

Denne boken handler om hva vi spiser og hvorfor. Den tar blant annet for seg hva kjøtt er, hvor det kommer fra, hvordan det blir produsert, hvilke økonomiske, sosiale og miljømessige konsekvenser det har, om det er visse dyr det er riktig å spise, og om det finnes situasjoner der det er feil ikke å spise dyr. 

Verdt å vite om dyras liv

Barnebok. om de forskjellige husdyra vi har i Norge, og hvordan de levde før og hvordan de har det i dag.

Dyrevelferdsloven av Inger Helen Stenevik

Vi tar med mursteinen - selve lovverket. Denne kommentarutgaven gir en gjennomgang av forarbeidene og rettspraksis. Med litteraturliste og lov-, doms- og stikkordregister.

Med lov til å pine av Rune Ellefsen

Forlaget skriver: "Hvor trekkes grensen mellom bruk og misbruk av dyr? Hva innebærer egentlig «god dyrevelferd», og hvem avgjør hvordan vi forstår det? Med lov til å pine belyser dilemmaene rundt vår bruk og beskyttelse av dyr. Boken diskuterer norske forhold, og tar for seg dyrevelferdslovens virkning for dyrene som brukes i matproduksjon og landbruk. Leseren får også kritiske innblikk i myndighetenes kontroll av denne typen dyrehold. Med en ikke-moraliserende form tilbyr boken innsikt i endringene i menneskers forbruk av dyr, måter å forstå overgrep mot dyr på og utfordringene fra den voksende dyrevernbevegelsen. Boken gir en innføring i temaer som får økende oppmerksomhet internasjonalt, både innen akademia, i offentlig politikk og i samfunnsdebatten for øvrig. Med lov til å pine henvender seg til det samfunnsengasjerte publikum, foruten de som er interessert i dyrevern, dyreetikk, dyrevelferdspolitikk eller andre sider av forholdet mellom mennesker og dyr."

The rough guide to ethical shopping

En bonusbok! En kjekk liten lommetilpasset bok om våre forbrukervaner og hvordan disse gjør verden til et verre sted. Og om hvordan vi kan bli bedre, da.

 

Vi avslutter med en småmoralsk tegneserie fra Lise Myhre. Har ikke bedt om tillatelse, men noe sier meg at det går greit:

 

nemi-vegetar

Google+